Românii care trimit bani în țară vor trebui să îi justifice, altfel riscă să le fie confiscați!

0
216

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul care stabilește ca românii din străinătate să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în țară face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar că România nu ar trebui să se grăbească să o transpună.

Afirmația vine în contextul în care pe site-ul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) apare încă din 31 ianuarie un proiect de lege prin care românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente sumele trimise în țară mai mari de 1.000 de euro, riscând confiscarea banilor și amenzi de până la 150.000 lei.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III – Obligații de raportare, Secțiunea 2 – Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : „Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.

La capitolul IV – Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: „Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro”.

Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei.

„Capitolul X – Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”.

De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

(Jurnal)