Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slobozia, în calitate de beneficiar anunță începerea implementării proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, COD SMIS 128396, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni: 19.03.2020 – 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 4.051.758,08 lei, din care:

  • Valoare totală eligibilă: 051.758,08lei, din care:
  • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 443.994,39lei;
  • Valoare eligibilă nerambursabilă Buget Național: 728,52lei;
  • Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 035,17lei;

Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului “Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante “ este reprazentat de promovarea mobilității urbane durabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea de măsuri care să conducă la creșterea cotei modale a deplasărilor nemotorizate, și în special a deplasărilor cu bicicleta, prin crearea/extinderea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare.

Astfel, Municipiul Slobozia urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de mijloace de deplasare nepoluante.

Obiectivele specifice ale proiectului :

– reducerea până în 2027 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 1,1% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și a realizării unei rețele integrate de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante.

– dezvoltarea până în 2027 a sistemului de transport velo prin realizarea a 2371 m de piste de biciclete, estimându-se o craștere cu 6,6% a numărului de bicicliști.

-creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2027 prin modernizarea a 2371 m de trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 1,2 %, în aria de studiu a proiectului.