În Punctul de Acces în Zona Liberă Giurgiu, SC Administraţia Zonei Libere SA deţine un corp de birouri, a cărui suprafaţă este de 300 de metri pătraţi, compartimentată în 10 birouri individuale, cu suprafeţe cuprinse între 21 şi 61 de metri pătraţi. Aceste in-cinte sunt destinate închirierii agenţilor economici ce desfăşoară activitatea de concesionar în vamă. „La această dată, spunea Constantin Toma, directorul general al SC Administraţia Zonei Libere SA Giurgiu, din cele zece spaţii de birouri sunt închiriate doar şapte, la tariful de 11 euro/mp/lună şi 14 euro/mp/lună, la care se adaugă TVA. Până acum, s-au primit, din partea a trei agenţi economici, care au închiriate birouri în Punctul Principal de Acces Zona Liberă, solicitări privind diminuarea tarifului de închiriere”. Aceste solicitări sunt motivate de scăderea veniturilor din activitatea de vămuire, ca urmare a micşorării numărului de agenţi economici care efectuează operaţiuni în Zona Liberă Giurgiu dar şi de pro-blemele economico – financiare cu care se confruntă majoritatea agenţilor economici. Mai mult decât atât, există operatori ai Zonei care sunt dispuşi să ofere comisionarilor vamali spaţii pe care să le poată închiria la preţuri cu mult mai mici. „Având în vedere aceste fapte, cât şi dorinţa noastră, a Zonei Libere Giurgiu de a ne menţine utilizatorii, am propus spre analiză, – şi am şi primit aprobare din partea Consiliului local Giurgiu pentru diminuarea tarifului de închiriere a spaţiilor situate în Punctul Principal de Acces şi în Corp birouri 300 mp, la nivelul minim de cinci euro lunar pentru fiecare metru pătrat, la care se adaugă TVA, începând cu 1 aprilie”, a mai precizat Constantin Toma.

Totodată, o altă reducere aplicată la ta-rifele percepute de SC AZL SA este cea legată de taxa de intrare a autovehiculelor ce transportă marfă în/din Zona Liberă Giurgiu, având la bază aceeaşi motivare a solicitanţilor, transportatori care îşi desfăşoară activitatea în ZLG: restrângerea activităţii şi situaţia economico – financiară cu care se confruntă. Dacă în cursul anului trecut, numărul mediu de maşini cu capacitate de peste 1,5 tone care tranzitau puctul de acces în Zona Liberă era de 150 – 200 mijloace auto în medie, anul acesta, abia dacă s-a atins media de 60 de mijloace auto lunar. „Am propus şi am primit aprobare pentru taxa de 10 euro – inclusiv TVA – care cuprinde şi accesul şoferului pentru permisele de acces de tip special cu valabilitate 24 de ore, pentru agentul economic care ne-a solicitat acest lucru, în cazul înre-gistrării unui număr minim lunar de 50 mijloace de transport, peste 1,5 tone, intrate în Zona Liberă. Acest tarif va fi aplicat şi altor utilizatori, care solicită în mod justificat reducerea taxei de acces pentru un număr minim de 50 de mijloace de transport auto de peste 1,5 tone”, mai spunea directorul Zonei Libere Giurgiu. De asemenea, Constantin Toma a mai precizat faptul că, în cazul în care se constată o diminuare a numărului de vehicule, taxa pentru permisul special de acces va fi de 13 euro/ permis inclusiv TVA şi accesul şoferului.

Oana Călin