Cum terenurile au dat roade și agricultorii se pregătesc intens pentru recoltarea cerealelor păioase, ISU Giurgiu vine cu o serie de recomandări menite a preveni incendiile de miriște care în anii anteriori au pus mari probleme pompierilor.

Campania de recoltare a cerealelor păioase este în plină desfășurare și de aceea este foarte important ca pe timpul acestei activități să fie respectate toate măsurile de prevenire a incendiilor.

Fumatul în apropierea culturilor agricole, focul în aer liber lăsat nesupravegheat sau chiar defecțiunile tehnice la mașinile și utilajele folosite la recoltat pot provoca incendii. Acestea se extind într-un timp foarte scurt și, pe lângă pagubele materiale, pot pune în pericol locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca și victime.

Pentru a preveni incendiile în această perioadă, proprietarii terenurilor și reprezentanții asociațiilor agricole trebuie să:

– respecte regulile privind fumatul şi utilizarea focului deschis;

– verifice maşinile şi utilajele agricole din punct de vedere tehnic, să asigurare dotarea acestora cu dispozitive parascântei şi cu mijloace de primă intervenție ‐ stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături;

– remedieze defecţiunile apărute la maşinile şi utilajele agricole la distanță față de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetație uscată;

– alimenteze utilajele cu carburant în punctele de alimentare special amenajate;

– asigure punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă;

-️ asigure izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite faţă de drumuri şi păduri sau căi ferate adiacente;

️- strângă paiele rezultate în urma recoltării şi să are imediat miriştea.

Potrivit standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă, dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători”.

(Jurnal)