Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slobozia, în calitate de beneficiar anunță începerea implementării proiectului cu titlul „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 128390, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni: 18.02.2020 – 31.01.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 28.171.340,42 lei, din care:

  • Valoare totală eligibilă: 171.340,42lei, din care:
  • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 945.639,37lei;
  • Valoare eligibilă nerambursabilă Buget Național: 662.274,24lei;
  • Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 426,81lei;

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului :

– reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2  în zona ce face obiectul investiției cu 1,4% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor prin realizarea măsurilor destinate încurajării utilizării mijloacelor de transport alternative – transport public și nemotorizat;

– creșterea până în anul 2022 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Slobozia cu 2,5% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv crearea a 8.040 ml de benzi de circulație dedicate exclusiv transportului public;

– dezvoltarea până în anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 9.756 mp de piste de biciclete, estimându-se o creștere cu 3,2% a numărului de bicicliști;

– creșterea gradului de siguranță și accesabilitate pentru pietoni prin modernizarea a 26.525 mp de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 1,22% până în anul 2022;

– îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea unui spațiu verde amenajat de 10.666 mp până în anul 2022.