coltucO publicitate care compară preturile între magazine de formate si de dimensiuni diferite nu este permisa în anumite împrejurari.

O asemenea publicitate este de asemenea susceptibila de a fi înselatoare in cazul in care consumatorul nu este informat in mod clar chiar in publicitate despre diferenta de format sau de dimensiune dintre magazinele comparate.

În cursul lunii decembrie 2012, Carrefour a lansat o campanie publicitara televizata, intitulata ”Garantat cel mai redus preț Carrefour”. Această publicitate compară preturile a 500 de produse apartinând marilor mărci practicate în magazine ale firmei Carrefour și în magazine ale firmelor concurente (printre care si magazinele IntermarchAA©), și oferea consumatorului rambursarea dublului diferenței de pret dacă gasea produsul mai ieftin în altă parte.

Începând cu al doilea spot televizat, toate magazinele IntermarchAA© selectionate pentru comparatie erau supermarketuri, iar toate magazinele Carrefour erau hipermarketuri. Această informație figura cu litere mai mici numai sub denumirea IntermarchAA©.

ITM, societate însărcinată cu strategia și cu politica comercială ale magazinelor firmei IntermarchAA©, solicita în justitie, în Franta, încetarea difuzarii acestei publicitati, precum si plata unor daune interese pentru publicitate înșelătoare.

Sesizată cu cauza, Cour dEA¼appel de Paris solicita Curții să se pronunte cu privire la faptul dacă o asemenea publicitate, care compara preturile produselor vândute în magazine de dimensiuni sau de formate diferite, este permisă în raport cu Directiva privind publicitatea înșelatoare și cu Directiva privind publicitatea comparativă1.

Ea solicita în plus, să se stabileasca daca faptul ca magazinele în discutie sunt de dimensiuni si de formate diferite constituie o informatie semnificativa care, în conformitate cu Directiva 2005/29 privind practicile comerciale neloiale2 , ar trebui în mod necesar să fie aduse la cunostința  consumatorului pentru ca acesta să poata lua o decizie comerciala în cunostință de cauză.

Prin hotărârea pronuntata, Curtea aminteste mai întâi ca în temeiul Directivei 2006/114, o publicitate comparativa trebuie sa compare preturile în mod obiectiv si sa nu fie înselatoare. Or, atunci când persoana care îsi face publicitate si concurentii fac parte din firme care detin fiecare o gamă de magazine de dimensiuni si de formate diferite si când comparația nu privește aceleași dimensiuni și aceleași formate, obiectivitatea comparatiei poate fi denaturată de acest fapt, daca în publicitate nu se menționeaza această diferență: astfel, preturile bunurilor de consum curent pot varia în functie de formatul sau de dimensiunea magazinului, asa încât o comparatie asimetrica poate avea drept efect crearea sau cresterea artificiala a diferentei dintre prețurile persoanei care îsi face publicitate și prețurile concurenților, în functie de selectia magazinelor care fac obiectul comparației.

Curtea amintește de altfel că este înșelatoare o publicitate comparativă care omite o informație semnificativă de care consumatorul mediu are nevoie în contextul respectiv pentru a lua o decizie comerciala în cunostinta de cauza sau care disimulează o asemenea informatie sau o furnizează într-o manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită și care, în consecinta, poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări. Or, o publicitate precum cea în cauza poate avea o influență asupra comportamentului economic al consumatorului, determinându-l să ia o decizie cu convingerea eronată că va beneficia de diferențele de preț invocate în publicitate prin cumpărarea produselor în cauză mai degrabă în toate magazinele firmei, persoanei care își face publicitate decât în magazinele firmelor concurente.

avocat Coltuc

1 COMENTARIU