PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU,  DIN DATA DE 25 MAI 2023

0
572

  1.                         PROIECTE HOTĂRÂRI:

 

  1. Proiect de hotărâre nr.166/22.05.2023 privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Giurgiu:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr.163/19.05.2023 privind majorarea capitalului social al Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.164/22.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2022, ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.165/22.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.167/22.05.2023 privind aprobarea Statului de Funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

     6. Proiect de hotărâre nr.168/22.05.2023 privind modificarea și completarea unor tarife prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.132/27.04.2023 privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., în anul 2023, la Complexul Tabăra Stejarul – Bălănoaia:

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.169/22.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.281/19.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectare separată a deșeurilor pe raza Municipiului Giurgiu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR/2022/C3/S/I.1.B:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       – Servicii publice, muncă şi protecţie social;

  1. Proiect de hotărâre nr.170/22.05.2023 privind aprobarea Planurilor pentru asigurarea cu resurse financiare, umane și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023:

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. INFORMĂRI 

  1. Sențința Civilă nr.58/2023/CAF din data de 02 martie 2023, pronunțată de către Tribunalul Giurgiu în Dosarul nr.1919/122/2022, având ca obiect acțiune prefect – tutelă administrativă anulare Hotărâre nr.327/27.10.2022.

     P R I M A R,  ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU                                   Redactat: Secretar. gen. LILIANA BĂICEANU