Proiectul Ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Giurgiu, de marți, 14 decembrie 2021

0
432

Luni 14 decembrie, a fost convocat ”de îndată” Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă extraordinară, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa  ( parte integrantă din prezenta dispoziție), pe care v-o punem la dispoziție,  mai jos.

De precizat că Ședința Consiliului Local s-a  desfășurat prin e-mail, conform art.27, alin.(28), teza a-II-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/25.02.2021, cu modificările și completările ulterioare.

 Proiectul Ordinii de Zi a ședinței EXTRAORDINARE  a  Consiliul Local al Municipiului Giurgiu din 14 decembrie 2021

                                               PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2021:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenţii încheiate între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

Primar:   ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU

Redactat : Secretar general, Liliana Băiceanu

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.