Proiectul Ordinii de Zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu – din data de 23 august 2023

0
1122

               ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.672/21.08.2023 

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

    1. Proiect de hotărâre nr.256/21.08.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.257/21.08.2023 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

P R I M A R: ADRIAN VALENTIN ANGHELESCU

Redactat: SECRETAR GENERAL – LILIANA BĂICEANU