PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, din data de 17 FEBRUARIE 2023 

0
585

                   ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUINr.116/15.02.2023

       

  1. PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.53/15.02.2023 privind aprobarea depunerii în parteneriat a Proiectului „Campus Politehnic pentru învățământ dual Giurgiu” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării prin Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR- IV- C15- 2022-16:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și priva

        

  P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU

  Redactat: Secretar General,  LILIANA BĂICEANU