APDF calendare si agendeOpt ramuri economice sunt beneficiarele acestor dezvoltări

Proiectul DaHar are ca  obiective principale îmbunătăţirea transportului  pe Dunăre şi dezvoltarea coordonată a nouă  porturi ale sale, care a atins sfârşitul  primei etape, cea preparatorie.

Dunărea are un rol important în transportul de marfă pe căi navigabile, însă astăzi îndeplineşte insuficient cerinţele internaţionale de transport  naval, din cauza perioadelor prelungite de secetă, lipsei infrastructurii, subdezvoltării reţelei logistice şi utilizării ineficiente a instalaţiilor portuare învechite.

Proiectul DaHar corespunde obiectivelor Uninunii Europene  privind protecţia mediului, în care transportul naval  are un rol important. Pentru a dezvolta transportul de marfă pe  Dunăre  este esenţial şi indispensabil  să se stabilească cooperarea între părţile  implicate şi coordonarea dezvoltării în funcţie de nevoile diferitelor ramuri economice.

Ca urmare a studiilor şi discuţiilor din ultimii ani, partenerii  DaHar au creat o strategie integrată care oferă măsuri concrete pentru a dezvolta cele nouă  porturi participante. Planurile Locale de Acţiune au fost  de asemenea create pentru cele nouă oraşe – Dunaujvaros (Ungaria), Ennshafen (Austria), Galaţi şi Giurgiu (România),  Novi Sad (Serbia), Vukovar (Croaţia), Silistra şi Lom (Bulgaria), precum şi Bratislava  (Slovacia) – oferind planuri de dezvoltare portuară cu privire la obiectivele de coordonate şi dezvoltare durabilă.

Un pilon esenţial al proiectului DaHar este examinarea grupului acestor ramuri industriale şi agricole, care îşi transportă naval produsele. Un sistem detaliat şi informativ,  SIG (sistem informatic geografic), a fost creat  pentru a analiza oportunităţile industriei şi pe cele agricole ale acestor regiuni riverane Dunării. Cele opt hărţi au ca obiectiv opt industrii diferite: producţie de cereale, minerit, industria de petrol, oţel, hârtie,  industria chimică, inginerie mecanică şi forestieră. Hărţile sunt alcătuite împreună cu un raport privind punctele forte şi oportunităţile aferente celor nouă porturi DaHar, dezvăluind astfel punctele posibile de conexiune către economia activă şi furnizarea de referinţe pentru planificarea dezvoltării portuare.

În urma examinării SIG-ului se poate constata că regiunile cu cea mai mare capacitate agricolă este regiunea Transdanubiană şi Voivodina. În aceste zone, câteva fluvii navigabile se întâlnesc (Dunărea, Tisa, Sava) aşadar, sunt imperios necesare capacităţi portuare importante  (Dunaujvaros, Vukovar, Novi Sad). O observaţie similară se poate face în urma examinării hărţii despre minerit. Această industrie este cea mai proeminentă în regiunile de dezvoltare Vest şi sud-vest ale României şi în zonele din Serbia, situate la sud de Dunăre, unde mineritul este industria principală. Ingineria mecanică este concentrată aproape de Ennshafen, în timp ce industria chimică favorizează regiuni din Austria, Ungaria şi Slovacia. Un trafic intens generat de  agricultură, minerit şi producţii industriale în porturi, asigură creşterea economică pe transport naval.

Ce este proiectul DaHar ?

Dunaujvaros a debutat ca partener principal în cadrul proeictului DaHar, în aprilie 2011, ca parte a programului de dezvoltare a zonelor strategice a UE, programul SEE (Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei). Parteneriatul este format din opt ţări, cu 10 parteneri şi numeroşi parteneri asociaţi şi observatori (Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia, Croaţia şi Serbia) şi îşi propune obiectivul ambiţios de coordonare a evoluţiilor logistice portuare pe termen lung şi de stabilire a unei strategii reciproce de parteneriat între porturile din oraşe mici şi mijlocii. Dunărea are un rol deosebit de important în transportul naval de marfă, dar din păcate nu îndeplineşte  cerinţele internaţionale  din cauza perioadelor prelungite de secetă, lipsa infrastructurii, subdezvoltării reţelei logistice şi utilizării ineficiente a instalaţiilor portuare învechite.

Succesul proiectului DaHar a pus bazele pentru continuitatea sa, cea mai importantă sarcină a proiectului „DaHar II”, este dezvoltarea portuară, descrisă de către experţii parteneriatului şi de către părţile implicate.           (JGR)