FONDUL  SOCIAL  EUROPEAN    (comunicat de presă)

Investeşte în oameni!
Titlu Proiect: Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a Proceselor Serviciului Public de Ocupare, în Vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor Specializate către Cetăţeni
Cod Proiect: POSDRU/111/4.1./S/91888

A.J.O.F.M.Ilfov, a derulat, in calitate de beneficiar, proiectul „Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a Proceselor Serviciului Public de Ocupare, în Vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor Specializate către Cetăţeni” – POSDRU/111/4.1/S/91888, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul proiectului:

– eficientizarea activităţii de ansamblu a 4 agenţii pentru ocuparea forţei de muncă din perimetrul acoperit prin proiect ( judetele Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu şi Constanţa) şi în reducerea duratei de furnizare a serviciilor specializate către cetăţeni, prin implementarea unor procese şi fluxuri organizaţionale armonizate, bazate pe valenţele conferite de utilizarea tehnicii de calcul şi a instrumentelor manageriale moderne.

 

Activităţileproiectului:

A1. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor.

A2. Achiziţiile publice.

A3.Informarea si publicitatea aferenta proiectului.

A4.Auditul financiar extern afferent proiectului.

A5.Elaborarea de analize si studii de diagnosticare a functionarii SPO la nivel institutional si la nivelul pietei muncii.

A6. Identificarea si implementarea de noi forme de organizare si management al SPO.

A7. Implementarea serviciilor de tip “self-service” pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor SPO.

A8. Desfasurarea de campanii de informare si publicitate in scopul promovarii serviciilor furnizate prin intermediul centrelor “self-service”.

A9. Armonizarea fluxurilor informationale, programelor informatice si a bazelor de date intre parteneri, si cu alte institutii relevante, in vederea imbunatatirii comunicarii.

A10. Implementarea si familiarizarea utilizatorilor cu noile modificari de structura si process rezultate in urma proiectului.

A11.Schimburi interregionale de bune practici  in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor de ocupare.

 Rezultate atinse:

– 4 agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca (Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu şi Constanţa) au fost sprijinite in demersul de eficientizare a activitatii si sporire a calitatii si transparentei serviciilor prestate.

– 4 studii de analiza informationala, organizationala si de prognoza privind pozitia Sistemului Public de Ocupare in contextul pietei muncii precum si situatia prezenta la nivel institutional.

– 4 reproiectari manageriale si informationale pentru agentiile partenere in proiect.

– 12 puncte de tip „self-service” si un sistem informatic de tip portal web cu secțiune de evaluare psihologica Cognitrom Assessment System (baterie de teste psihologice),  rezultatele fiind  monitorizate la nivelul celor 4 agentii pentru ocuparea fortei de munca.

– 67 de persoane din cadrul celor 4 agentii instruite in directia acceptarii noilor transformari organizationale intervenite in urma proiectului cu privire la avantajele ce decurg din implementarea modificarilor mentionate si familiarizarii cu functionalitatile sistemului informatic – mentionam sectiunea sistem de tip “self- service”si cu platforma de evaluare psihologica Cognitrom Assessment System -in vederea diminuarii rezistentei la schimbare si familiarizarii cu noile transformari la nivel institutional.

– 43 de agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca au fost informate cu privire la obiectivele proiectului, ca urmare a realizarii conferintelor  de presa.

– 5000 de persoane informate în urma participarii la campanii de  promovare si informare la nivel judetean.

Proiectul a contribuit la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 4 si al Domeniului Major de Interventie 4.1 din cadrul POSDRU 2007-2013 prin intarirea capacitatii administrative a 4 agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, cu efecte directe in planul calitatii serviciilor prestate catre clienti, al operativitatii in procesul de furnizare a serviciilor, si al transparentei serviciilor specializate de ocupare.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov – d-nei. Cornelia Radu, Manager de proiect: e-mail: [email protected] sau tel.: 0745/077.735.

Intocmit, Responsabil pentru activități de informare și publicitate

Adriana Adina Iorga

e-mail: [email protected] sau tel.: 0745.102.111.