AcasăActualitateProf. Univ. Dr.  Iancu Mariana, președintele unei Asociații căreia îi pasă de...

Prof. Univ. Dr.  Iancu Mariana, președintele unei Asociații căreia îi pasă de viitorul orașului Giurgiu și al locuitorilor săi…!

 

    (Interviu cu prof. Univ. Dr. Iancu Mariana, președintele                      Asociației Atitudinea Civică Iancu Mariana din Giurgiu)

Reporter: Care este scopul acestei Asociații? Cu ce vine ea în sprijinul comunității,  a giurgiuvenilor…?  

Prof. Univ. Dr. Iancu Mariana: ASOCIAŢIA  ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA are un scop generos, amplu, caracterul Asociației fiind social, educațional și cultural-civilizator. În conformitate cu statutul, asociația noastră are un program strategic, un program socio-educațional pentru copii și tineret, în cadrul cărora derulăm numeroase proiecte educaționale, sociale, caritabile. De asemenea, elaborăm anual o  Agendă Publică Locală, care cuprinde probleme sociale, educaţionale ale giurgiuvenilor, unele dintre acestea fiind chiar probleme naționale, ca de exemplu, problemele pensionarilor, îndeosebi cele legate de pensiile mici și foarte mici, pe de o parte, și cele legate de pensiile speciale, pe de altă parte, care ar trebui desființate, din punctul nostru de vedere.  În cadrul Agendei Publice Locale, am înregistrat și probleme ale comunităţii giurgiuvene, obiectivele Asociației având un caracter profund social și educaţional.

Rep: Căror instituții aduceți la cunoștință toate aceste probleme ale comunității și cine credeți că ar trebui să le rezolve?

Prof. Univ. Dr. I.M: Problemele comunității giurgiuvene  trebuie luate în calcul, în primul rând de către Primăria Giurgiu şi respectiv Consiliul Local Giurgiu, două instituții ce ar trebui să le introducă pe agenda lor instituţională, în vederea rezolvării lor, căci sunt probleme ale cetățenilor acestui municipiu. În acest fel se pot evita audiențele care îl obligă pe cetățean la deplasări obositoare și, totodată, la timpi de așteptare extenuanți, existând uneori riscul amânărilor pentru o altă dată…De asemenea, am mai înregistrat anual documente de Agendă Publică Locală la Consiliul Județean Giurgiu, la Prefectura Giurgiu.

Rep: Cum identificați problemele cu care se confruntă cetățenii? Vin ei la dumneavoastră sau le dezbateți împreună cu ei,  într-un anumit cadru?

Prof. Univ. Dr. I.M: Mai întâi de toate trebuie să precizez că ASOCIAŢIA  pe care o administrez a derulat și în anul  2023, două  programe importante: PROGRAMUL  STRATEGIC  AL ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA şi un PROGRAM SOCIO-EDUCAŢIONAL PENTRU COPII ŞI TINERET, iar pe lângă acestea alte proiecte…

Problemele semenilor giurgiuveni cât şi problemele comunitare giurgiuvene au fost identificate prin semnalarea lor în fişe de agendă publică și chestionare, prin discuţii la unele dintre şedinţele noastre tematice, în Adunările Generale ale Asociației, cât și în cadrul unor deplasări în cartiere ale municipiului, la sediul unor instituții locale.Ulterior ele au fost adunate într-un portofoliu de probleme, la sediul Asociaţiei de pe bulevardul ˮBucureștiˮ din Giurgiu. De multe ori relația cu cetățenii s-a făcut prin convorbiri telefonice, pe WhatsApp cât și în grupul facebook al Asociației.

Rep: Care a fost cea mai importantă acțiune din programul Asociației, anul trecut?

Prof. Univ. Dr. I.M: În vederea  alcătuirii Agendei Publice Locale, în data de 9 decembrie, 2023, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a organizat Congresul Anual  al Asociației, la Centrul Cultural ˮION VINEAˮ din Giurgiu, unde  am identificat împreună cu ceilalți membri ai conducerii, un număr important de probleme și solicitări  ale unora dintre membrii comunității giurgiuvene.

După cum am procedat încă de la înființarea Asociației (se întâmpla asta în anul 2014), nu doar am elaborat agenda publică locală, ci am și acţionat şi vom acţiona în continuare pentru rezolvarea problemelor semenilor noștri locali, prin memorii, petiţii, sesizări scrise şi înregistrate, către  instituţiile abilitate ale statului, atât locale cât şi naţionale-ministere, Parlament, Guvern, Președinție, dar şi prin alt gen de demersuri.

Rep: Care sunt d-nă profesor problemele principale cu care se confruntă giurgiuvenii cu care ați luat legătura? Care sunt marile lor neajunsuri, insatisfacții? 

Prof. Univ.  Dr. I.M: Una dintre nemulțumirile cetățenilor, în ultima perioadă, a fost cea legată de eventuala construire a incineratorului pentru produse biologice, deșeuri medicale periculoase și nepericuloase, pe teritoriul orașului nostru, un obiectiv pe care aceștia îl consideră un atentat la sănătatea noastră și a copiilor noștri.

După mai multe discuții avute cu ei, la întâlnirile tematice, ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a elaborat o petiție, pe care a înregistrat-o la Primăria Giurgiu, cu nr. 80111/08.09.2023, petiție la care nu s-a primit răspuns nici până astăzi.  O altă petiție a fost înaintată la Guvernul României (cu nr. 17/31075/11.09.2023), iar o alta la Ministerul Mediului, al Apelor și Pădurilor cu nr. R/27646/11.09.2023 și la Ministerul Sănătății cu nr. înreg. 1/20209/21.09.2023.

În adrese am explicat faptul că „Un astfel de incinerator de deșeuri biologice, construit în intravilanul municipiului Giurgiu, pe terenul fostului Combinat Chimic, ce a fost desființat, va readuce pentru giurgiuveni, dar și pentru locuitorii bulgari ai orașului Ruse, o mare sursă de poluare, de factori nocivi pentru sănătatea fizică și psihică a cetățenilor, după cum s-a întâmplat și în anii comunismului, când încă funcționa acel combinat chimic, extrem de toxicˮ.

În același timp, am arătat, la rândul meu, faptul că Ministerul Sănătății a modificat legea în favoarea investitorului, după ce

s-a făcut studiul de impact pentru construirea incineratorului, în sensul dispariției distanței minime de 500 m. faţă de terenurile sau construcţiile private, în amplasarea unui astfel de obiectiv nociv. Este vorba de modificarea Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014, Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei din 04.02.2014.

Totodată, ne-am solidarizat cu ceilalți giurgiuveni și cu cetățenii bulgari din regiunea Ruse, ce sunt, la rândul lor, împotriva construirii acestui proiect.

Rep: Ce altă prioritate ați identificat, ce ar putea deveni benefică acestui municipiu? 

Prof. Univ. Dr. I.M: PRIMĂRIA GIURGIU ar trebui să fie interesată să aprobe proiecte turistice,  căci, municipiul Giurgiu are norocul de a fi amplasat pe malul Dunării, iar cu timpul ar putea deveni un oraș turistic extrem de atractiv, atât pe plan național, cât și international.  Cât timp navele de pasageri aflate în croaziere pe Dunăre, venite din Germania și Austria acostează deseori în micuțul nostru port, de ce să nu profităm de acest lucru?

Rep: Se regăsesc în activitățile Asociației, acțiunile cu caracter educativ, adresate tinerilor, problemele cu care aceștia se confruntă, starea sistemului de învățământ, ce a dat în ultimii ani o mulțime de rebuturi, din păcate, ne referim evident la elevii ce n-au reușit să treacă de examenele pe care au trebuit să le susțină…

 Prof. Univ. Dr. I.M: Ne-a preocupat în primul rând problema condițiilor materiale precare din unitățile de Învățământ, a sprijinului incorect și, totodată, insuficient, venit din partea autorităților, pentru educație, pentru elevi și, în același timp, pentru dotarea unităților școlare…

La acest capitol, am identificat condiții materiale precare privind derularea procesului de învățământ, unități lipsite de mijloacele necesare unui învățământ de performanță, un sistem îmbătrânit, depășit, cu săli de clasă fără un mobilier adecvat, cârpit pe ici pe colo, unități școlare cu laboratoare inexistente sau extrem de slab dotate material, unele din ele nefuncționale, unități cu biblioteci nedotate corespunzător, în care nu au mai fost achiziționate cărți de ani mulți, dar și lipsa unor săli de sport adecvate acestui gen de activitate.

Exemplul dat în acest caz, de către părinții unor elevi cu care am stat de vorbă, este Școala Gimnazială ˮMircea Cel Bătrânˮ, unde copiii fac sportul într-o sală de clasă în care există pericolul de prăbușire a tavanului peste copii.

O problemă la fel de serioasă este cea a elevilor proveniți din familii nevoiașe, a copiilor cu dizabilități evidente, mai ales cei din familii monoparentale, care necesită susţinere financiară din partea autorităților locale și centrale, asigurarea condițiilor materiale absolut necesare pentru a fi prezenți fizic la școală.

Suntem interesați, în același timp, de alocarea burselor de merit elevilor ce merită acest lucru cu adevărat și nicidecum elevilor cu medii de 5 și 6, după cum s-a întâmplat în acest an școlar!

Asociația noastră, aduce totodată, în atenția publică, situația alocațiilor modice pentru copiii români, dezinteresul și lipsa de sprijin din partea autorităților române pentru copiii români, în timp ce pentru copiii ucrainieni, aflați în România, se acordă sume foarte mari pentru sprijinirea lor. Aș putea preciza în acest sens că familiile din Ucraina care au copii în grădinițele și școlile din România primesc cel puțin 2.000 de lei pe lună, sprijin financiar.

Și nu în ultimul rând, la rezultatele mai slabe ale elevilor la examenele naționale și-au adus aportul și politicile educaționale defectuoase, de exemplu, punându-și amprenta negativă asupra pregătirii elevilor mai ales așa-numita ˮșcoală onlineˮ.

Rep: Ce ați făcut, în mod concret, pentru a-i sprijini pe acești copii și tineri de care ne vorbiți?

Prof. Univ. Dr. I.M: În anul 2023, pentru a veni în sprijinul educației copiilor și tinerilor giurgiuveni, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului-dreptul la educație fiind unul fundamental – în cadrul proiectului Asociației: ˮȘANSE PENTRU VIITORˮ, ASOCIAŢIA a donat un număr de 193 de cărți.

Dintre acestea, 150 de cărți au fost donate bibliotecilor din școlile partenere, respectiv, Școlii Gimnaziale Nr. 7 din Giurgiu, Palatului Copiilor și Liceului Teoretic ˮNicolae Cartojanˮ din Giurgiu…Restul de cărți au fost donate unor copii defavorizați din punct de vedere social, cât și unor cadre didactice din aceste instituții,în vederea formării lor profesionale.

În cadrul aceluiași proiect ˮȘanse pentru viitorˮ, 35 de copii nevoiași de la aceste școli partenere din Giurgiu au primit de la mine personal, ca Președinte al Asociației, cărți și rechizite școlare. Trebuie să precizez că în același fel Asociația a procedat pe parcursul ultimilor șapte ani, donând cărți și la alte școli și licee din municipiul și județul Giurgiu. De asemenea, în perioada pandemiei COVID-19, am donat 10 tablete electronice unor copii din municipiul și județul Giurgiu, pentru a putea participa la ˮșcoala onlineˮ și am solicitat prin memorii autorităților centrale întoarcerea grabnică la școala ˮface to faceˮ.

Rep: Ați invitat la masa dialogului, pe aceste teme de educație și alte instituții ce au menirea de a sprijini formarea tinerilor? 

Prof. Univ. Dr. I.M: Evident că da! ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a solicitat Primăriei municipiului Giurgiu, Consiliului Local Giurgiu, Consiliului Județean Giurgiu, Consiliilor Locale ale comunelor și ale altor localități din județul Giurgiu, Prefecturii Giurgiu să ia toate măsurile necesare pentru dotarea materială corespunzătoare a instituțiilor de învățământ,  cu mijloacele didactice necesare, pentru dotarea materială a laboratoarelor școlare și asigurarea condițiilor de funcționalitate, pentru dotarea bibliotecilor școlilor și liceelor giurgiuvene, pentru funcționalitatea sălilor de sport, și nu în ultimul rând, pentru modernizarea instituțiilor de învățământ.

Asociația a solicitat în același timp guvernanților, parlamentarilor giurgiuveni, să crească numărul burselor sociale. Asta pentru că, așa cum constatăm, sunt destui copii necăjiți, defavorizați social.

Alocațiile de stat ale copiilor ar trebui să crească la nivelul celor din Uniunea Europeană, cu cel puțin 25%, asta dacă ne gândim la viitorul României! ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA solicită instituţiilor abilitate ale statului român să sprijine în fapt educația, atât pe elevi, cât și pe profesori, nu doar să facă promisiuni deșarte, ci să respecte dreptul copiilor români la educație.

Rep: Care ar fi după dumneavoastră ca profesor, celelalte lucruri de care suferă Sistemul de Învățământ românesc?  

Prof. Univ. Dr. I.M: Sunt multe probleme ale Sistemului de Învățământ românesc, atât ale celui preuniversitar, cât și ale celui universitar și nu cred că spațiul unui interviu ar putea să le cuprindă pe toate, dar aș aduce în atenție problemele corelate cu abandonul școlar și cu analfabetismul funcțional, structura anului școlar mult prea fragmentată de numeroase vacanțe și săptămâni de activități ˮAltfelˮ, dar și statutul profesorului în continuă decădere și desconsiderare de către autoritățile statului, profesorii fiind cotați pe scara cea mai de jos în legea salarizării bugetarilor, fiind cotați cu notele financiare de 2 și 3, pe o scară de la 1 la 10!

Problema abandonului școlar și a analfabetismului funcțional în Giurgiu sunt de fapt probleme naționale. Una dintre cauze este lipsa de susținere a copiilor defavorizați social, tineri ce au nevoie strictă de sprijin financiar din partea statului român. Atât pentru asigurarea hranei acestora, cât și pentru asigurarea îmbrăcămintei, încălţămintei, ghiozdanelor şi rechizitelor şcolare, în felul acesta favorizând frecvența la cursuri a acestor copii. De asemenea, unii elevi abandonează școala din cauza lipsei posibilității de a plăti mijloacele de transport între domiciliu și școală. Sunt copii care nu primesc deloc banii necesari de la statul român sau îi primesc cu foarte mare întârziere, ceea ce  le ridică probleme serioase acestora de a merge la școală.

Sprijinul autorităților statului pentru mamele singure, cu mulți copii sau cu copii cu dizabilități este la fel de precar.

Pentru a veni în sprijinul elevilor defavorizați social, aflați în riscul de abandon școlar, ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a implementat proiectul ˮNU ABANDONAȚI ȘCOALA!”, prin care a donat ghiozdane și rechizite școlare unor copii proveniți din familii defavorizate social.

Astfel, în anul 2023 au beneficiat de donații un număr de 63 de copii din municipiul și județul Giurgiu, iar în acest an am donat deja rechizite școlare la 40 de copii și tineri din municipiul și județul nostru. De altfel, am făcut donații de ghiozdane și rechizite școlare în fiecare an din ultimii zece ani, încă de la înființare. De asemenea, Asociația, chiar eu personal, am administrat teste și chestionare psihopedagogice la un număr semnificativ de elevi, desfășurând o serie de consilieri psihopedagogice. Totodată, am purtat discuții și convorbiri cu elevii aflați în risc de abandon școlar, cât și cu părinții acestora, convingându-i de utilitatea actului educational în dezvoltarea lor personală.

Copiii participanți la proiect aparțin Școlii Gimnaziale ˮSfinții Martiri Brâncoveniˮ, Școlii Gimnaziale ˮSfântul Gheorgheˮ, Liceului Tehnologic ˮIon Barbuˮ, Liceului Teoretic ˮNicolae Cartojanˮ, Școlii Gimnaziale Nr. 7, Școlii Gimnaziale ˮMircea Cel Bătrânˮ, LiceuluiTeoretic ˮTudor Vianuˮ, Școlii Speciale Nr. 1, Școlii Gimnaziale nr. 5 din Giurgiu, Școlii Gimnaziale ˮAnghel Mareșˮ din comuna Gostinu, dar și altor școli din județul Giurgiu.

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din Giurgiu face apel către instituţiile abilitate ale statului să adopte politici eficiente de reducere a abandonului şcolar şi a analfabetismului funcțional, să investească în educație, astfel încât să putem avea șansa de a avansa în Europa și în lume din punct de vedere educațional!

În acest scop, solicităm acordarea de ajutoare sociale, materiale și financiare, burse sociale tuturor copiilor proveniți din familii defavorizate social, astfel încât să beneficieze de condițiile materiale minimale necesare educației lor. Cerem în acelasi timp, plata la timp a banilor necesari transportului elevilor de la școală la domiciliul acestora.

ASOCIAŢIA face apel la instituţiile abilitate ale statului să trateze cu seriozitate problema abandonului școlar, acţionând cu un set de măsuri de prevenire a acestuia şi de readucere la școală a copiilor care refuză să vină la școală.

Rep: Ce alte probleme ați identificat în relația cu cetățenii. Mai bine zis, ce alte probleme ar trebui rezolvate la nivelul municipiului pentru ca cetățenii să fie mulțumiți?

Prof. Univ. Dr. I.M: Problemele comunitare ce îi frământă cel mai des pe cetățenii municipiului sunt cele legate de ocuparea unui loc de muncă, piața muncii pentru Giurgiu fiind extrem de săracă, volatilă și necorespunzătoare pregătirii profesionale, mai ales pentru femei, dar îi frământă pe mulți giurgiuveni și mediul ambiental în care trăiesc, plin de gunoaie, de buruieni și câini vagabonzi, lucruri ce au putut fi observate cu ochiul liber, în multe cartiere ale municipiului Giurgiu.

Aceste carențe au fost aduse la cunoștința noastră prin discuţii cu concetăţenii, dar şi în urma unor note trecute într-o fişă de agendă publică de către locuitori ai municipiului Giurgiu, ca într-o condică de sugestii și reclamații…

De asemenea, aceste probleme au fost semnalate şi în cadrul unor campanii de educaţie ecologică, pentru un mediu sănătos, acțiuni ale Asociaţiei, dedicate unor evenimente internaționale, ca de exemplu, Ziua Pământului, Ziua Mondială a Mediului etc.

 În dialogurile avute cu ei, cetățenii ne spun că s-au săturat de străzi și parcuri pline de ambalaje, pet-uri, chiștoace de țigări. Că nu mai vor ca spațiile verzi din fața blocurilor de locuințe să fie ticsite de gunoaie, în care își găsesc locul, câini comunitari ce se plimbă nestingheriți pe străzile orașului.

Cei mai numeroși câini fără stăpân, au fost depistaţi, după cum ne declarau mulți dintre concetăţeni, în cartiereleˮIstruˮ,  ˮPoliclinicăˮ, pe bulevardul ˮBucureștiˮ, bulevardul ˮMiron Nicolescuˮ, în zona magazinului ˮPennyˮ de la gara municipiului, chiar și în apropierea Primăriei Giurgiu, în Piața Centrală a municipiului Giurgiu, ba chiar în centrul orașului, în fața fast food-ului ˮKATRE Donerˮ, dar și vis-a vis de blocul ˮRomartaˮ, pe bulevardul ˮMihai Viteazulˮ, pe strada ˮNegru Vodăˮ, cât și pe alte străzi și bulevarde giurgiuvene.

Mulți părinți ne-au mărturisit că se tem că, în timpul anului școlar, copiii lor ar putea fi mușcați, mai ales seara, când ies de la școală, sănătatea și viața acestora putând fi pusă, astfel, în pericol.

Unii concetățeni giurgiuveni ne-au precizat că au văzut persoane care dau drumul câinilor pe străzi. Această problemă ne-a fost semnalată şi în cadrul unor campanii de educaţie ecologică și pentru un mediu sănătos ale Asociaţiei noastre, dedicate Zilei Mondiale a Sănătății și ZileiPământului.

Este necivilizat să avem câini vagabonzi pe străzile oraşului Giurgiu, dar cel mai grav este că aceste animale sunt periculoase, că sunt purtătoare de microorganisme patogene, viermi paraziţi ce pot provoca transmiterea unor infecții, prin muşcare, provocând, uneori, chiar decese.

ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a desfășurat o serie de campanii de educație ecologică și pentru un mediu sănătos, inclusiv prin curățarea unor spații comunitare giurgiuvene și/sau prin plantarea de plante erbacee și arbuști. Pentru creşterea calităţii mediului și a vieții, aș cita campaniile ˮSănătate pentru toțiˮ (2023) și ˮPentru sănătatea oamenilor și a planeteiˮ (2024) desfășurate cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, a Zilei Mondiale Anti-fumat și a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului la Sân. Campaniile ˮInvestește în Planeta noastră!ˮ (2023) și ˮProtejați speciile noastre!ˮ (2024) le-am desfășurat cu ocazia Zilei Pământului, în timp ce campania intitulată ˮÎnvinge poluarea cu plastic!ˮ (2023) am inițiat-o cu ocazia Zilei Mondiale a Protecţiei Mediului. În paralel, am organizat o serie de activități de ecologizare, de educaţie pentru un mediul sănătos și un stil de viață sănătos, la care au participat 199 de membri și voluntari ai Asociației.

Acestora li s-au alăturat mulți alții, din mediul on-line, în cadrul proiectului ˮSĂNĂTATEA OMULUI ȘI A MEDIULUI DE VIAȚĂ”. Datorită acestui proiect, au fost igienizate spații verzi ale municipiului, pline de gunoaie, au fost plantate diverse specii de plante pe bulevardul București din Giurgiu, în zona sediului Asociației noastre, și au fost derulate campanii de informare și îndemnare pentru protecția mediului de viață și a sănătății prin flyere corelative, cu ocazia Zilei Pământului, Zilei Mondiale a Mediului, Zilei Mondiale a Sănătății, Zilei Mondiale Fără Tutun, Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului la Sân.

Totodată, ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a semnalat problema mediului murdar, invadat de buruieni, plin de câini vagabonzi printr-o petiție înregistrată la Primăria Giurgiu (nr. 80.115 din 08.09.2023), în ziarul ˮATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA”.

Aceste probleme deși au fost semnalate prin Agenda publică locală încă din anii anteriori, urmare a unor sesizări trecute în fișele agendei publice locale și ca urmare a unor discuții cu cetățenii, a unor întâlniri tematice ale Asociației cu giurgiuvenii,  au rămas în continuare nerezolvate, fapt ce ne determină să repetăm demersul nostru printr-un nou  document de Agendă Publică Locală – 2024.

Rep.: Ați primit  vreo sumă de bani din partea  Guvernului pentru derularea activităților, măcar pentru cele cu caracter caritabil?

Prof. Univ. Dr. I.M: Nu, nu am primit bani de la Guvern pentru derularea programelor, proiectelor, activităților Asociației noastre, inclusiv pentru cele caritabile, și nici de la vreo entitate importantă din  străinătate. Deocamdată ne autofinanțăm…În mulți din toți acești ani,  am fost personal donatorul principal, alături de câțiva membri și voluntari ai Asociației. Dar în ultimii ani, făcându-ne mai bine cunoscută munca, iar oamenii având tot mai multă încredere în noi, paleta donatorilor s-a extins, având donatori din impozitul pe salariu, dincolo de granițele județului Giurgiu, respectiv din toate sectoarele Capitalei, dar și din alte județe ale țării, ca Ilfov, Bihor, Mureș, Prahova și altele.

Rep.: Ce vă mână, doamnă profesor universitar Mariana Iancu, în aceste demersuri ale Asociației pe care le inițiați și le coordonați?

Prof. Univ. Dr. I.M: Sunt aproape 10 ani de când am înființat Asociația, ani în care s-a depus o muncă de voluntariat autentică, din suflet, fără vreo plată, fără vreun salariu sau onorariu, din dorința de a contribui la rezolvarea problemelor giurgiuvenilor și ale comunității  locale, prin semnalarea lor la autoritățile statului, cu gândul și faptele pentru mai binele concetățenilor. În acest sens  am  desfășurat anual numeroase  acțiuni pentru copii și tineri proveniți din familii nevoiașe, pensionari și femei aflate în situații disperate. De exemplu, anul acesta, înainte de Paște, am donat zeci de pachete cu produse alimentare la giurgiuveni defavorizați social…

Rep: Dincolo de munca de voluntariat, la ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, pe care ați înființat-o pentru ajutorarea semenilor giurgiuveni, ce alte preocupări mai aveți?

Prof. Univ. Dr. I.M: Dincolo de activitățile de voluntariat pe care le coordonez la ASOCIAȚIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, în calitate de președinte, asociație pe care am înființat-o cu banii personali, sunt preocupată, bineînțeles, de activități științifice corelate cu munca de profesor universitar, în activitatea mea didactică fiind membru sau președinte/copreședinte în peste 60 de comitete științifice internaționale ale unor Conferințe Științifice Internaționale și ale unor reviste științifice internaționale înalt cotate din S.U.A., Slovacia, Macedonia, Emiratele Arabe Unite, Elveția, Suedia, Australia, Danemarca, India, Republica Mauritius, Republica Cehă, Letonia, Indonezia etc. De asemenea, am revizuit peste 170 de articole științifice, fiind invitată de foruri științifice internaționale și am elaborat și am publicat peste 100 de cărți și articole științifice în limba română și în limba engleză la edituri prestigioase din SUA, Anglia, India, Slovacia, Letonia, Belgia.

Rep: Ce ați dori să  transmiteți  conducătorilor țării, în cadrul acestui interviu?

Prof. Univ. Dr. I.M: Conducătorilor de la nivel central, guvernanților, parlamentarilor, președintelui României, chiar dacă sunt pe ˮultima sută de metriˮ ai mandatului lor, le-aș solicita să inițieze și să implementeze politici publice în interesul României și al românilor, politici pozitive, constructive, care să conțină măcar  o minimă doză de morală, politici centrate pe rezolvarea problemelor românilor, pe nevoile lor, nu politici de cumetrie, de nepotism, de corupție și hoție. Să abordeze politici economice bazate pe productivitatea muncii, nu pe creșteri de taxe, impozite și de majorare a prețurilor, toate acestea fiind  problemele cu care se confruntă în primul rând atât  giurgiuvenii cât și întregul popor român.

Decidenții ar trebui să inițieze, să adopte și să promulge, în funcție de competențele fiecăruia, legi și alte acte normative necesare poporului român și respectiv României, care să-i ajute pe români, să le facă o viață mai ușoară și un viitor mai bun, și nicidecum legi și acte normative în favoarea lor și a grupurilor lor de interese. Este nevoie  de parlamentari de Giurgiu, puternic implicați în dezvoltarea acestui oraș și județ, dispuși permanent să își ajute concetățenii…!

(Florian TINCU)

VREMEA

Giurgiu
cer fragmentat
19.1 ° C
19.1 °
19.1 °
62 %
1.6kmh
63 %
sâm
22 °
Dum
20 °
lun
25 °
mar
22 °
mie
22 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!