Inspectoratul Școlar Județean ne-a prezentat rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) – 2022 (înainte de contestații).

Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 5), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)- 2022 (înainte de contestații), este de 75,87%.
– 72 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 (36,18%)
– 79 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 (39,69%)
– 40 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 (36,18%).

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.

(Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu)