Primarul comunei Frăteşti s-a mai pricopsit cu o Plângere penală pentru “abuz în serviciu” şi “fals în acte publice…”

0
223

carateanuCa urmare a unei plângeri penale,  îndreptate împotriva  acestui specialist (după cum veţi constata singuri în rândurile de mai jos)  în construcţii şi inginerii financiare, am aflat că la  data de 24.11.2008 Primăria Frăteşti a încheiat un contract cu SC CONSTRUCT PLUS SRL, firma de construcţii  urmând să execute conform clauzelor stipulate în contract o  Grădiniţă.  Valoarea contractului convenit de către părţi era în cuantum de  664.524,68 RON.

Mitul meşterului Manole devine un banc prost, pe lângă durata de execuţie  convenită  prin acest contract, firma obligându-se să execute şi să finalizeze lucrarea în numai 25 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor!?  Care a fost raţionamentul celor 25 de zile inserate în caietul de sarcini şi ulterior în contract, este simplu de prezumat. În  termenii uzuali el este numit ”contract cu dedicaţie!”

La data de 27.09.2009, adică după opt luni de la începerea lucrărilor, nicidecum 25 de zile,  la Primăria Frăteşti se înregistrează un proces-verbal (numărul 4919 ) de recepţie, parţial al lucrărilor, cu numărul 4/22.07.2009 prin care, comisia de recepţie, constată în mod surprinzător că lucrările au fost executate conform contractului,  în termenul prevăzut, deşi era evident că termenul de execuţie fusese depăşit, iar stadiul de execuţie a lucrărilor  se limita  în realitate doar la structura de rezistenţă şi la scheletul metalic, aşa cum de altfel  arată această clădire şi  astăzi,  în luna februarie a anului 2016.

Ce doză de tupeu, de inconştienţă au putut  să deţină acei membri ai comisiei care,  în ciuda legii şi a evidenţelor, au  constatat  că lucrarea este finalizată? Care au fost oare motivele  care i-au convins  să comită un asemenea abuz  făcând recepţia unui schelet de metal al unei lucrări  despre care au  decis că este încheiată , drept pentru care valoarea acestora a fost majorată,  ridicându-se  la suma de 92754,03 RON!

Iată însă cine au fost membrii acestei comisii (conform procesului-verbal): G. Ionescu – preşedinte/ referent de specialitate, M. Delea şi R. Stănică – doi consilieri locali, P. Stănică – consilier şi P. Niculescu – inspector. Din partea firmei  S.C. Construct Plus  S.R.L. a participat Lungu Mihaela.

Dirigintele de şantier a ”măreţei”  lucrări  ce trebuia ridicată precum  palatele din poveşti a  fost Ştefan Miulescu.

De menţionat că suma de 92.754,03 RON a fost plătită de Primăria Frăteşti în cursul anului 2013, deşi  această sumă nu a fost votată  de către consilieri în CL, aşa cum prevede Legea.

În acest sens poate fi consultat procesul-verbal al şedinţei din data respectivă, care atestă faptul că 8 consilieri au votat împotrivă şi 5 s-au abţinut!

Conform plângerii penale reacţia consilierilor la acea şedinţă a fost fermă, aceştia solicitând primarului Cărăţeanu iniţierea demersurilor pentru acţionarea în instanţă a firmei executante pentru nerespectarea termenelor de execuţie prevăzute în contract.

În mod ilegal însă, primarul a sfidat votul consilierilor onorând plata respectivei sume către firma Construct Plus  S.R.L., după 7 ani, deşi banii aparţin  bugetului comunei Frăteşti nicidecum   primarului Marian Cărăţeanu. După cum am mai constatat în multe alte cazuri relatate de noi despre acest personaj controversat acţiunile lui demonstrează că nu face nicio diferenţă între Primărie şi propria ogradă.

Continuând în acelaşi registru abuziv şi ilegal, primarul Cărăţeanu,  prin Dispoziţia nr 412/06.11.2015, a iniţiat un Proiect de Hotărăre de Consiliu local prin care, în şedinţa  din 13.11.2015, solicita, printre altele, rectificarea de buget,  inserând pe lista de investiţii pe anul 2015, capitolul “Lucrări în continuare construcţie grădiniţă Frăteşti”, motivând că facturile de plată nr  54/29.06.2009 şi nr. 542/29.06.2009 au fost rătăcite şi uitate în sertarul  unui inginer din cadrul Primăriei Frăteşti !? În cadrul proiectului de hotărăre iniţiat de primarul Cărăţeanu, acesta a  pus la dispoziţia consilierilor în mapa de şedinţă cele două  facturi şi un proces-verbal de recepţie parţial, în care pe exemplarul 2 al executantului au fost  trecute,  printr-un fals grosolan, suma de  2542, 25 RON!

Respectivul proces – verbal purta aceeaşi dată şi acelaşi număr de înregistrare cu cel rămas la Primăria Frăteşti  în care  era menţionată suma de  92754,03 RON.

Este greu să poţi califica atitudinea acestui primar , ajutat, evident, de oameni de aceeaşi factură ca  şi el. Însă este inexplicabil cum în urma numeroaselor abuzuri  săvârşite, a numeroaselor plângeri penale,  acest  personaj mai ocupă funcţia de primar, sfidând Legea şi odată cu ea pe cei care ar trebui să o aplice în mod eficient.

Perseverenţa cu care sfidează orice normă legală, poate naşte suspiciuni asupra modului cum din motive ce ne scapă, Marian Cărăţeanu continuă să îşi permită orice, oricând şi cu  oricine. Dar să vedem până când?

REDACŢIA