Pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, la scurt timp după preluarea mandatului de Primar, Adrian Anghelescu declara că în urma solicitării sale, Ministerul Finanțelor Publice va trimite o echipă de control în perioada 19 noiembrie – 18 decembrie 2020, la Primăria Giurgiu.

Ea urma să vizeze printre altele: respectarea prevederilor legale, ordonanțarea și efectuarea plăților, precum și modul de raportare al acestora în cadrul Primăriei Giurgiu.

La finalul controlului, Primăria Giurgiu urma să comunice prin mass media rezultatele acestuia. Verificând siteul Primăriei, nu am găsit ulterior însă nicio informare privind acest demers.

Iată de ce l-am întrebat pe primul edil al orașului ce au găsit organele de control în documentele Primăriei Giurgiu…

Controlul menționat a fost efectuat, iar rezultatele sale mi-au confirmat anumite bănuieli – ne spunea primarul Anghelescu.

Pentru a avea însă o imagine completă a factorilor care au determinat apariția unor, să le zicem, anomalii trebuie să coroborăm rezultatele controlului cu cele oferite de o acțiune mult mai laborioasă, aceea de auditare internă a activității Primăriei și după controlul efectuat de Curtea de Conturi la nivelul fiecărei direcții și societăți subordonate Primăriei și Consiliului Local.

 Jurnal