Primarii din județul Giurgiu, interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general, au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Giurgiu

0
1280

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu toate cele 32 de unități administrativ-teritoriale (UAT) eligibile.

Dintre acestea, 26 au încheiat contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Suma totală alocată celor 26 de UAT-uri este de 3.782.302 de lei.

 Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale  Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Giurgiu.

Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Giurgiu, conform listei din pagina de web a ANPCI. Ulterior, 26 de UAT-uri au semnat contracte de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară.

ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În prezent, din totalul de 54 UAT-uri din județul Giurgiu, în 37 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

În cursul anului 2021, în județul Giurgiu, au fost deschise, gratuit pentru cetățeni, prin PNCCF, peste 12.000 de cărți funciare.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web  a ANCPI: www.ancpi.ro, inclusiv ”Lista UAT-urilor din jud. Giurgiu care au încheiat contracte de finantare pentru înregistrarea sistematică a imobilelor” și  ”Lista UAT-urilor din jud. Giurgiu care au incheiat contracte de prestari servicii pentru înregistrarea sistematică a imobilelor”.