Primarii din județ, interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general, au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Giurgiu!

0
299

         COMUNICAT DE PRESĂ OCPI Giurgiu – 01.04.2022

 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor* pe sectoare cadastrale** cu toate cele 32 unități administrativ-teritoriale (UAT) eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Giurgiu în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 5.115.000 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Giurgiu.

Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Giurgiu, conform listei atașate.

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Giurgiu trebuie să găsească prestatori până la data de 25.04.2022. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În anul 2022, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În prezent, din totalul de 54 de UAT-uri din județul Giurgiu, în 35 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ  313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web  a ANCPI, www.ancpi.ro.

Persoană de contact: Ionut MARDALE – sef Birou Inregistrare Sistematica Tel: 0744.692.281 e-mail: ionut.mardale@ancpi.ro

* Prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

**Sectorul cadastral este unitatea de suprafață, delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

Lista UAT-urilor care au încheiat în anul 2022 contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu OCPI Giurgiu.

Nr. Crt. Denumire UAT Alocare bugetară solicitată de către UAT
1 ADUNAŢII-COPĂCENI 160,000
2 BOLINTIN-VALE 160,000
3 BULBUCATA 160,000
4 BUTURUGENI 160,000
5 CĂLUGĂRENI 160,000
6 COSOBA 160,000
7 CREVEDIA MARE 160,000
8 FLOREŞTI-STOENEŞTI 160,000
9 GĂISENI 160,000
10 GĂUJANI 160,000
11 GIURGIU 160,000
12 GOGOŞARI 160,000
13 GOSTINU 160,000
14 GREACA 160,000
15 HERĂŞTI 155,000
16 HOTARELE 160,000
17 ISVOARELE 160,000
18 IZVOARELE 160,000
19 JOIŢA 160,000
20 MÂRŞA 160,000
21 MIHĂILEŞTI 160,000
22 OGREZENI 160,000
23 PUTINEIU 160,000
24 RĂSUCENI 160,000
25 ROATA DE JOS 160,000
26 SĂBĂRENI 160,000
27 STOENEŞTI 160,000
28 TOPORU 160,000
29 ULMI 160,000
30 VALEA DRAGULUI 160,000
31 VÂNĂTORII MICI 160,000
32 VĂRĂŞTI 160,000