nicolaebarbu-300x200Primarul manager Nicolae Barbu a suplimentat ordinea de zi, a ședinței ordinare a Consiliului local Giurgiu, și așa destul de stufoasă ( peste 50 de puncte), din data de 24 septembrie cu încă 12 proiecte de hotărâri, în regim de urgență.

 Sunt proiecte de hotărâri de Consiliu Local privind lucrări de intervenție și proiecte INTEREG România – Bulgaria – a precizat primarul Nicolae Barbu. Zilele trecute, a  mai spus edilul municipiului consilierilor locali, au fost finalizate discuțiile cu partea bulgară asupra sumelor care se vor accesate de cele două entități. Trebuie aprobate astăzi câte două proiecte de hotărâri de consiliu pentru fiecare proiect, pe care trebuie să-l depunem până la sfârșitul lunii septembie.  Este vorba despre aprobarea studiilor de fezabilitate și a documentației tehnico – economice. Dorim printre altele să modernizăm Bulevardul Nicolae Titulescu din toate punctele de vedere, să atragem fonduri prin aderarea municipiului la Asociația Tradiția Pescuitului Dunărean, asociație unde vrem să devenim membrii cu drepturi depline pe două proiecte distincte. Finanțarea proiectelor se vor aproba de către Comisia Europeană în data de 28 februarie 2016, deci ele vor face parte din programul meu electoral pentru viitoarea candidatură la Primăria Giurgiu.

Consilierii locali au mai aprobat și proiectele de hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor economici pentru un proiect transfrontalier Giurgiu – Ruse în rețeaua TNT, prin INTEREG 5A program de finanțare 2014-2020, și Studiu de fezabilitate și indicatori tehnico –economici pentru proiectul privind amenajarea Canalului Sfântul Gheorghe. S-au mai aprobat documentațiile și pentru depunerea proiectului privind realizarea unui centru comun de reacție în caz de inundații (Giurgiu – Ruse) în zona transfrontalieră, dar și pentru  un proiect care privește punerea în valoare a siturilor culturale din zona Dunăreană (n. r. în cazul orașului Giurgiu – Cetatea) și repunerea lor în circuitul turistic – proiect cu o valoare de 2 milioane de euro. Ultimul proiect pentru care se dorește atragerea de fonduri europene nerambursabile privește valorificarea moștenirii culturale prin muzee interactive, în cazul municipiului Giurgiu este vorba despre valorificarea clădirii din Strada Mircea cel Bătrân nr. 92.

În finalul ședinței consilierii locali au aprobat numirea consilierului Ionel Dinu ca membru cu drepturi depline, și respectiv  reprezentant al Consiliului local Giurgiu, în Asociația Tradiția Pescuitului Dunărean. Consilierul Victor Pîrlea  a fost la rândul său desemnat ca membru supleant în adunarea generală a aceleași asociații.

Heliade CĂLIN