ovidiu-andreiDupă ce în ultima conferință de presă a PMP Giurgiu, președintele acestuia, Ionel Dinu, îl acuza pe Alexandru Vladu, de incompatibilitate, zvonul a creat imediat  o serie de comentarii în rândul cetățenilor. Iată motivul pentru care, în cadrul recentei conferințe, săptămânale, organizate de ALDE Giurgiu, prim vicepreședintele partidului, Ovidiu Andrei, s-a simțit dator să aducă argumente legale împotriva acestor acuzaţii la adresa candidatului lor  la  funcţia de primar al municipiului Giurgiu: Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar (…) este incompatibilă cu: funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, a citat Ovidiu Andrei din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

 În anul 2012, a  mai spus prim vicepreședintele ALDE Giurgiu, când domnul Alexandru Vladu a fost ale în Consiliul de Administrație al Colegiului Maiorescu, au fost numiți mai mulți reprezentanți ai Primăriei în consiliile din mai multe unități școlare din municipiu. Mai mult, la fiecare școală, grădiniță sau liceu a fost numit câte un reprezentant al Consiliului Local, începând cu viceprimari, consilieri locali și terminând cu aparatul executiv. Unde este cazul de incompatibilitate…?!a întrebat retoric Ovidiu Andrei.

(Jurnal)

2 COMENTARII