Precizări privind persoanele ce au conviețuit peste 25 de ani în concubinaj …

0
488

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a statuat faptul că „evacuarea unei petente din imobilul în care a conviețuit mai bine de 25 ani în concubinaj, după decesul partenerului, poate avea efecte discriminatorii în lipsa unor prevederi legale”.

În acest sens, CNCD face referire la prevederi „care să reglementeze regimul juridic privind conviețuirea acestor cupluri de sex diferit”, arată un comunicat al Consiliului.

Totodată, CNCD citează, în cazul respectiv, art. 2 alin. (1) din Ordonanța 137/2000, republicată, care definește legal discriminarea: „Discriminarea se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

(Jurnal)