Miercuri, 16 decembrie, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, va avea loc o nouă şedinţă a Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, în cadrul căreia va fi prezentat şi supus avizării studiul de fezabilitate pentru D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime – PORT GIURGIU”, ne spunea, în cadrul unei recente discuții, directorul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale (CN APDF) Giurgiu SA, Florian Velicu.

Totodată, directorul Florian Velicu a făcut, pentru „Jurnal giurgiuvean”, o trecere în revistă a lucrărilor propuse în cadrul acestui important proiect.

Este vorba despre reabilitarea danelor 1 și 2 – Port Ramadan, prin realizarea unui cheu vertical din palplanșe metalice cu 3 dane de acostare, amenajarea fundului albiei în fața frontului de acostare prin dragarea terenului până la cota -4,5 ml pe o lățime de aproximativ 7 ml. Spatele cheului de palplanșe se va obține o platformă cu lățimea de 15,5 metri, betonată, pe care se vor monta grinzi de rulare din beton armat, pentru a crea posibilitatea montării ulterioare de către operatorii portuari din danele 1 și 2 Port Veriga a unor macarale de cheu Tot în cadrul proiectului se va realiza reabilitarea danelor 5 şi 6 Port Ramadan, lucrare care vizează următoarele operațiuni: cheul existent se va demola, păstrându-i-se piatra brută corespunzătoare din punct de vedere fizic/mecanic şi al dimensiunii pentru a se refolosi la protecţia taluzului cheului reabilitat, iar cheul reabilitat se va realiza din pereu din dale prefabricate din beton armat care vor forma taluzul acestuia”, spunea Florian Velicu.

Alte lucrări avute în vedere în acest amplu proiect sunt legate de  accesul în bazinul Veriga (recalibrarea gurii de acces; amenajarea pe latura vestică a bazinului pe o lungime cumulată de 220 ml;  amenajarea unei rampe betonate pentru andocarea ambarcaţiunilor de intervenţie rapidă, staţionate pe platforma de la dana 6;braţul Smârda şi zona aval a bazinului Plantelor – pentru asigurarea condiţiilor de acces pe Braţul Smârda şi de staţionare în bazinul Plantelor, se vor executa lucrări de dragare),  alimentarea cu energie electrică şi apă potabilă a cheiurilor care fac obiectul investiţiei.

Obiectivul, în valoare totală de 113.932,884 mii lei, va fi finanţat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional Infrastructură Mare 2014-2020, bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii şi din surse proprii ale Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” Giurgiu (beneficiarul investiţiei), iar durata de realizare a proiectului este de 24 de luni. Odată cu finalizarea acestui amplu proiect, vom vorbi, cu adevărat, despre Portul Giurgiu ca despre un port modern, la standarde europene, așa cum îi stă bine unuia dintre cele mai importante porturi de pe Dunărea Fluvială”, a mai ținut să precizeze, în încheierea discuției, directorul CN APDF Giurgiu SA, Florian Velicu.

(Jurnal)