curatenieConform unui comunicat de presă remis la redacție în perioada 4 – 7 august, între orele 2100-2400  compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale, în speţă control comercial şi protecţia mediului, au acţionat pe raza muncipiului,  prin patrulare pe Şos. Bucureşti, Str. Gării şi Bd. CFR, referitor la aspecte ce ţin de obligativitatea agenţilor economici, cu precădere, a celor ce îşi desfășoară activitatea la parterul blocurilor, şi în vecinătatea acestora, de a păstra curăţenia în faţa punctelor de lucru, de a deţine contracte individuale de salubrizare cu prestatorul de servicii şi de a respecta programul de funcţionare.

Un alt obiectiv al acestei acţiuni a constat în prevenirea cetăţenilor municipiului Giurgiu, în legătură cu încălcarea normelor cuprinse în HCL nr. 39/2014 referitor la deţinerea animalelor de companie.

În acest sens, s-a dorit informarea persoanelor cu privire la respectarea prevederilor anterior menţionate, marea majoritatea a deţinătorilor de câini, neavând cunoştinţă de obligaţiile ce le revin în aces sens. Astfel, în timpul plimbării câinilor pe domeniul public, aceştia vor fi purtaţi obligatoriu, în lesă, indiferent de talie sau rasă. Câinii declaraţi periculoşi, conform legislaţiei în vigoare, vor purta în mod obligatoriu botniţă. Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului iar în timpul plimbării: măturică, pungă PVC şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de cîine. Se interzice plimbarea câinilor, indiferent de talie şi rasă, în parcurile publice şi locurile de joacă pentru copii.

SAM_1510

În urma acestei acţiuni, au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale pentru neafişarea orarului de funcţionare, indiferent de natura exerciţiului comercial, două sancţiuni pentru comercializarea de mărfuri pe domeniul public fără a deţine acord de ocupare temporară, şi o sancţiune pentru nedeţinerea cotractului de salubrizare.  Cuantumul amenzilor contravenţionale au însumat 3.000 de lei.

(JGR)