fondpolitiarurala2-1344263585Începând cu data de 1 aprilie, s-a dat startul reîncadrărilor de personal (46 de locuri la nivel național, câte unul în fiecare județ și 6 la D.G.P.M.B.) și angajărilor din sursă externă (1.854 de locuri la nivel național), în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române.

 Sursa de recrutare pentru concursuri este formată, în cazul reîncadrărilor, din persoanele care au avut calitatea de agent de poliție, în conformitate cu prevederile art. 9, alin.2 din Legea 360/2002 din Statutul Polițistului cu modificările și completările ulterioare, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcție publică, pierderea capacității temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituționale) și care au studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv îndeplinesc condițiile legale.

De asemenea, la concursul organizat pentru locurile din sursă externă, se pot înscrie persoanele care doresc să devină agenți de ordine publică și îndeplinesc cumulativ condițiile și probele de evaluare menționate în anunțurile de organizare a concursului.

Posturile scoase la concurs sunt repartizate la Posturile de Poliție Rurală, precum și la secțiile de poliție din municipiul București.

La nivelul județului Giurgiu a fost alocat un loc pentru reîncadrare și 35 de locuri pentru angajare din sursă externă, toate pentru posturile de poliție din mediul rural. 

Încadrarea se va face în urma susținerii unui concurs, anunțurile fiind publicate, începând cu data de 1 aprilie 2016, pe paginile web oficiale ale structurilor teritoriale de poliție.

Pentru mai multe detalii legate de condiții, documentația necesară dosarului, înscriere, probe sportive și concurs persoanele interesate pot accesa site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu https://gr.politiaromana.ro la secțiunea Carieră /

Posturi scoase la concurs (https://gr.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), unde sunt postate cele două anunțuri – Anunț concurs/examen pentru reîncadrare IPJ Giurgiu (https://gr.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-examen-pentru-reincadrare-ipj-giurgiu) respectiv Anunț încadrare directă (https://gr.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-directa) sau se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J., cu sediul în municipiul Giurgiu, Bd. C.F.R, nr. 9, cod 080121, județul Giurgiu, tel.0246207111.

(Jurnal)