Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Giurgiu la data de 31 octombrie 2014 a fost de 6,566 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3.119 sunt femei.

Valoarea ratei şomajului (recalculată) înregistrată la nivelul judeţului Giurgiu la finele lunii octombrie a.c. 7.01%, este în uşoară scădere faţă de cea înregistrată la finele lunii septembrie 2014 şi anume 7,28%. În luna octombrie 2014, prin acordarea serviciilor gratuite prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 437 persoane, dintre care 152 femei.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 6.566, 1.530 persoane (687 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 5036 persoane sunt  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Ponderea cea mai mare în rândul persoanelor înregistrate o au persoanele din mediul rural cu un număr de 4875 de persoane. Marea masă a șomerilor giurgiuveni sunt persoane cu studii primare și tineri cu vârste până în 29 de ani

 Conform AJOFM Giurgiu, din punct de vedere al distribuţiei şomerilor, pe niveluri de instruire, la data de 31 octombrie 2014, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 70,06%  sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (4.600),  26,30% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi post liceal (1727) şi doar 3.64%  sunt persoane având nivel de instruire universitar (239).

Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri este cea cu vârsta sub 29 de ani care este reprezentată de un procent de 28.91%, urmată de categoria de vârsta cuprinsă între 40-49 ani, cu un procent de 26.45% din numărul persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei.  Grupa de vârstă între 30-39 de ani reprezintă  19.66% din totalul şomerilor înregistraţi,  urmată de şomerii cu vârsta peste 55 de ani care se regăsesc în procent de  15.64%. Persoanele din grupa de vârstă 50 – 55 ani se regăsesc în procent de 9.34% din numărul total de persoane înregistrate.

***Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţi.

***Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu reaminteşte tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, că pot consulta zilnic lista locurilor de muncă vacante la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucureşti, bl. 202/5 D, mezanin sau pe site-ul instituţiei www.giurgiu.anofm.ro.