Pentru a beneficia de ajutor de încălzire, consumatorii vulnerabili, puși să completeze formulare de câte 14 pagini !

0
151

     Ministerul Muncii a elaborat normele necesare pentru aplicarea legii consumatorului vulnerabil de 1 noiembrie. Însă totul se transformă într-o bătaie de joc căci pentru a primi ajutoare de încălzire, consumatorii trebuie să completeze un formular de 14 pagini, cu date despre ocupanții unei locuințe, sursele de venit, dar și bunurile pe care le dețin în locuință.

Important de menționat că cei care doresc ajutorul de încălzire au avut termen limită  data de 15 octombrie să completeze și să depună aceste acte, iar eventualii beneficiari reclamă că nu au avut timpul necesar pentru a le completa.

Pare însă că acest termen a fost dat pe repede înainte, tocmai pentru ca tot mai puțini să aibă posibilitatea de a depune documentele.

Consumatorii vulnerabili din motive de venit vor fi cei cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386 lei/persoană în cazul familiilor și de 2.053 lei în cazul persoanelor singure.

Astfel, actul normativ prevede acordarea de ajutoare consumatorilor vulnerabili pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, precum și acordarea unui supliment pentru energie, pe tot parcursul anului.

Legea stabilește limita maximă a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire și supliment pentru energie, precum și cuantumul ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire.

Cuantumul ajutoarelor de încălzire se stabilește prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.

Ajutorul se va acorda astfel:

Venit net mediu lunar pe membru de familie / Procent compensare

0 – 200 lei – 100%

200,1 – 320 lei – 90%

320,1 – 440 lei – 80%

440,1 – 560 lei – 70%

560,1 – 680 lei – 60%

680,1 – 920 lei – 50%

920,1 – 1040 lei – 40%

1040,1 – 1160 lei – 30%

1160,1 – 1280 lei – 20%

1280,1 – 1386 lei –10%

1280,1 – 2053 lei – 10%

    Valorile de referință la care se aplică compensarea procentuală sunt de cel puțin 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei pentru energie electrică și 320 lei pentru combustibili solizi și petrolieri. Acestea vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.