bursa-locuri-munca-995Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu  va organiza Bursa generala a locurilor de munca din acest an, in data de 07 aprilie 2017, în următoarele locaţii: mun. Giurgiu –  incinta Restaurantului “Mioriţa”;  oraşul Bolintin Vale – sediul Bibliotecii din localitate.

Bursa generala a locurilor de munca din 07 aprilie este o manifestare ce se înscrie în tradiţia activităţilor implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi reprezintă un prilej de promovare a ofertei de locuri de muncă, o posibilitate concretă de a realiza o interacţiune directă cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi selectarea persoanelor care corespund cerinţelor angajatorilor.

A.J.O.F.M Giurgiu vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin acordarea serviciilor de mediere, informare şi consiliere profesională, programe de formare profesională, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilităţii forţei de muncă a persoanelor înscrise în evidenţe.

Angajatorii pot depune oferta privind locurile de muncă vacante la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucureşti, bl.202/5D, tel/fax 0246/230613; e-mail : ajofm@gr.anofm.ro, iar pentru localităţile arondate Punctului de lucru Bolintin Vale, la sediul din loc. Bolintin Vale, str. Republicii, tel/fax: 0246/271066, e-mail: dragos.tudor@grl.anofm.ro.

În cadrul ofertei angajatorii vor specifica: opţiunea participării, pentru a rezerva standuri destinate recrutării; numărul de locuri de muncă de care dispun; cât şi meseriile în care sunt aceste locuri vacante.

(Jurnal)