În cursul anului 2017, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 846 de persoane, dintre care 484 din state terțe și 362 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 19 străini în situații ilegale, 6 dintre aceștia fiind îndepărtați sub escortă. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de 26.750 de lei.

 Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Giurgiu, în cursul anului 2017, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 846 de persoane, dintre care 484 străini din state terțe, cei mai mulți din Turcia, Liban și Republica Moldova și 362 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Bulgaria, Italia, Grecia.

„Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre”, se arată într-un comunicat al Biroului pentru Imigrări Giurgiu.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 38 de  invitații depuse pentru străini din Iran, Liban, China, Palestina.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 130 de permise de ședere, dintre care 110 pentru ședere temporară și 20 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 47 de certificate de înregistrare pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 18 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 16 avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi sportivi.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 112 acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 19 străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar ceilalți au fost puşi în legalitate. De asemenea, 6 străini au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Românieie iar pentru alți 6 s-a dispus măsura luării în custodie publică până la punerea în executare a returnării în țara de origine, fiind cazați în centrele specializate din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.

În cursul anului 2017, în baza interviurilor  efectuate și a verificărilor specifice,  polițiștii din cadrul Biroul pentru Imigrări al județului Giurgiu au constatat 4 căsătorii de conveniență încheiate între cetățeni români și cetățeni străini (Kosovo și Cuba). În toate cazurile, străinilor le-a fost refuzată prelungirea dreptului de ședere, fiindu-le emise decizii de returnare prin care s-a stabilit termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de 26.750 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

„Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului” se mai arată în același comunicat.