Parcul Fabricii de Zahăr din cartierul cu același nume va intra într-un proces de reamenajare   

0
225

În ședința ordinară din 31 ianuarie, consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții, iar următoarea etapă o constituie realizarea studiului de fezabilitate, a studiilor de teren, proiectului tehnic și obținerea avizelor.

Parcul va fi dotat cu spațiu de joacă pentru copii și zonă cu aparate fitness, mobilier urban adecvat (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, panouri informative), sistem de colectare a apelor și de irigații, sistem de supraveghere video și sistem de iluminat pentru siguranța pe timp de noapte. De asemenea, vor fi reabilitate și modernizate aleile pietonale și bordurile de protecție, împrejmuirea existentă și zonele de acces în parc vor fi reparate, se vor reface spațiile verzi, unde este cazul, în urma unui studiu peisagistic și se va completa acoperirea structurii existente din lemn, de tip pavilion multifuncțional. 

Costurile estimate pentru realizarea întreagii investiție se ridică la aproape 2 mil. lei. 

Parcul Fabricii de Zahăr face parte din Ansamblul “Cartierul Fabricii de Zahăr”, înscris în lista Monumentelor Istorice din 2015. 

(Jurnal)