Jurnal Giurgiuvean

Ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului Local Giurgiu din data de 24 noiembrie 2022

PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2022

I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.427/21.11.2022 privind aprobarea protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Giurgiu prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

  1. Proiect de hotărâre nr.429/22.11.2022 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.32/25.02.2021 privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, a patru autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr.428/21.11.2022 privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Serviciul de Telecomunicații Speciale:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr.426/21.11.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului public de salubrizare stradală, a Caietului de Sarcini, precum și anexelor acestuia:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

(Jurnal)

Exit mobile version