Ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de 27 octombrie 2022.

0
378

PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2022.

I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

         1.Proiect de hotărâre nr.383/24.10.2022 privind aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2022

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         2.Proiect de hotărâre nr.384/24.10.2022  privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

         3.Proiect de hotărâre nr. 386/25.10.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       4.Proiect de hotărâre nr. 387/25.10.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       5.Proiect de hotărâre nr. 388/25.10.2022  privind rectificarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

      6.Proiect de hotărâre nr. 389/25.10.2022  privind alegerea comisiei de numărare și validare a voturilor în cazul hotărârilor care se adoptă prin vot secret

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

(Primăria municipiului Giurgiu)