AcasăActualitateOrdinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Giurgiu, din data...

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Giurgiu, din data de 25 noiembrie 2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 25 NOIEMBRIE 2021 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Înfrățire între MUNICIPIUL GIURGIU, Județul Giurgiu din România și COMUNA GROTTAMMARE, Provincia Ascoli Pisceno din Republica Italiană:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei, pentru achiziţionarea cadourilor oferite salariaţilor în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciunul:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 500 lei din bugetul local, în vederea achiziţionării cadourilor de Crăciun, ce vor fi oferite salariaţilor din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, în beneficiul copiilor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 5.400 lei, pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciunul:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.200 lei, pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciunul:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul al II-lea și cuantumul acestora, aferente anului școlar 2020-2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente Șoseaua Sloboziei”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă, tronson cuprins între Șoseaua Ghizdarului – Uzina de Apă”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și  Sala  de sport „Chauncey Hardy”):

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Rețea termică – Bretea de legătură Nord – Centru, Municipiul Giurgiu″ și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente din centralele termice nr.12, 16 și 18, preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Alexandria, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Rețea de transport agent termic primar, tronson F 56 – strada Gloriei″ și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50.115/15.12.2015 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială C.S.V. CONDORS S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 7.500,00 mp., situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48.261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială EXCHANGE BILL POINT S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii nr.300 din 30 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 3.736,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin Cartea Funciară nr.35951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, DN 5, KM 66:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţiamediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.1/466/05.01.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Ana-Maria-Claudia:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.207 din 30 iunie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Muntenia S.A. asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice tip anvelopă betonată, situate în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren și a unei construcții aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situate  în Vama Giurgiu,  DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţiamediului, agricultură şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.31513, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Vlad Țepeș – Ecaterina Varga:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, adiacent Cimitir Sf. Haralambie:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea nr.201 din 30 iunie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa, în calitate de membru în Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de administrator la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului de administrator la Societatea Comercială GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., al domnului Barbu Cristian Octavian:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50.165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării prin eșalonare a sumei de 338.485 lei, de către Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., către acționarul unic Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.390/28.10.2021, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.403/2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren în suprafață de 3.500,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix – „Navă de pasageri pentru voiaje de zi „VALAHIA”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix – „Construcție plutitoare – ponton de acostare și alte servicii publice „DOMNIȚA MARIȚA”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
21.5 ° C
21.5 °
21.5 °
55 %
1.7kmh
0 %
Dum
21 °
lun
33 °
mar
34 °
mie
35 °
joi
35 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!