Jurnal Giurgiuvean

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului local al Municipiului Giurgiu din 24 noiembrie 2022

 

                                                  PROIECTE HOTĂRÂRI: 

 1. Proiect de hotărâre nr.399/09.11.2022 privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.413/15.11.2022 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.385/25.10.2022 privind majorarea impozitelor pe clădiri şi terenuri, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2023:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.400/09.11.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.420 din 25.11.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente Șoseaua Sloboziei”:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.403/10.11.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe situate în incinta Liceului Teoretic „Tudor Vianu” și incinta Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.401/10.11.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48.261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea EXCHANGE BILL POINT S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.402/10.11.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50.115/15.12.2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea CSV CONDORS S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.411/15.11.2022 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.410/15.11.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.404/14.11.2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Victoriei, nr.18, Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.406/14.11.2022 privind predarea unui Bloc de locuințe situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.57, către Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., în procedură de reorganizare:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.412/15.11.2022 privind stabilirea oportunității vânzării directe a unui teren în suprafață de 4.814 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua București, FN, adiacent Romtelecom:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.414/16.11.2022 privind abrogarea Hotărârii nr.188/25.05.2006 privind transmiterea în administrare a unui teren situat în Giurgiu, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.405/14.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Centrale din Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.416/16.11.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.360/28.10.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5”, cod SMIS 119399:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.415/16.11.2022 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2023 de către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.417/16.11.2022 privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”):

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    18. Proiect de hotărâre nr.422/17.11.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.418/17.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință unifamilială”, beneficiar Gustav Taraivan-Prodan:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.419/17.11.2022 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.420/17.11.2022 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.24.829/11.06.2018, încheiat între Municipiului Giurgiu şi societatea QUALITY COMPAS S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.421/17.11.2022 privind aprobarea acordului de asociere între Municipiului Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu, în scopul organizării Târgului de Crăciun:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.423/18.11.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.424/18.11.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1 INFORMĂRI:

2, Întâmpinare formulată în Dosarul nr.14461/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu, prin care se invocă excepția lipsei calității procesuale pasive a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

  III.  DIVERSE:

 P R I M A R, ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU                                                             Redactat: Secretar General Municipiu – LILIANA BĂICEANU

Exit mobile version