Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu, din data de 31 mai 2023.

0
888

 În data de 31 mai 2023, ora 11: 00, la sediul instituției din B-dul București, nr.10, Sala de ședință (cam.207), va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu convocată prin Dispoziția nr.186/25.05.2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.122 din 09 mai 2023 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 82 din 31 martie 2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, referatul de aprobare nr.9195 din 09 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9201 din 09 mai 2023 al Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Ana Maria Dude – consilier
dl. Radu-Silviu Deliu – preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie

2. Proiect de hotărâre nr.131 din 16 mai 2023 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.84 din 31 martie 2023 privind suplimentarea numărului de posturi, modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcției Județene de Transport,
Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.9874 din 16 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9880 din 16 mai 2023 al Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ruse – consilier
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie

3. Proiect de hotărâre nr.133 din 17 mai 2023 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.80 din 28 iunie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, cu modificările şi completările ulterioare, referatul de aprobare nr.10006 din 17 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.10012 din 17 mai 2023 al Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Ana Maria Dude – consilier
dl. Iulian Negoiță – preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie
F-PG 15.11 2

4. Proiect de hotărâre nr.123 din 09 mai 2023 privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli aferente activităților de prevenire a consumului de droguri, referatul de aprobare nr.9234 din 09 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9240 din 09 mai 2023 al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Cristina Ingeaua – manager public
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Radu-Silviu Deliu – preşedinte comisie
dl. Iulian Negoiță – preşedinte comisie

5. Proiect de hotărâre nr.125 din 10 mai 2023 privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un județ curat”, referatul de aprobare nr.9306 din 10 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9313 din 10 mai 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie.

6. Proiect de hotărâre nr.124 din 09 mai 2023 privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale din județul Giurgiu la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, referatul de aprobare nr.9276 din 09 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr. 9282 din 09 mai 2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ionela Pătru – șef serviciu
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie

7. Proiect de hotărâre nr.126 din 11 mai 2023 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea utilajelor din dotarea parcului auto al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.9521 din 11 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9527 din 11 mai 2023 al Serviciului Juridic contencios și contracte, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ionela Pătru – șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie

8. Proiect de hotărâre nr.128 din 12 mai 2023 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Parohia „Înălțarea Domnului – Eroilor”, referatul de aprobare nr.9567 din 12 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr. 9573 din 12 mai 2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ionela Pătru – șef serviciu
dl. Cătălin Ionuț Ionescu – preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă – preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie

9. Proiect de hotărâre nr.121 din 08 mai 2023 privind acordarea unor sprijine financiare, referatul de aprobare nr.9060 din 08 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9066 din 08 mai 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, F-PG 15.11 3 economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Radu-Silviu Deliu – preşedinte comisie

10. Proiect de hotărâre nr.134 din 18 mai 2023 privind dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Str. Gloriei, nr.21, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.10208 din 18 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.10214 din 18 mai 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G
dna. Daniela Burcea – director executiv
dl. Cătălin-Ionuț Ionescu – preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu – preşedinte comisie

11. Proiect de hotărâre nr.132 din 16 mai 2023 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice la faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – limită judeţ Teleorman, km 3+380 – km 5+000, 1,620km”, referatul de aprobare nr.9934 din 16 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.9940 din 16 mai 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană – director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Cătălin Ionuț Ionescu – preşedinte comisie

12. Proiect de hotărâre nr.135 din 18 mai 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și extindere, inclusiv dotare Dispensarul TBC Mogoșești, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” în faza Studiu de
fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare nr.10212 din 18 mai 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.10218 din 18 mai 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană – director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Cătălin Ionuț Ionescu – preşedinte comisie

13. DIVERSE

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel