PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 20 IUNIE 2022

PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.220/02.06.2022 privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.4.024/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.222/02.06.2022 privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., aferente anului 2021:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1.  Proiect de hotărâre nr.228/15.06.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Fundația „PROAM EVENTS”, JUDEȚUL GIURGIU, MUNICIPIUL GIURGIU, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți, prin ciclism:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

  1.  Proiect de hotărâre nr.230/16.06.2022 privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului „Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în GIURGIU în zona sa metropolitană cu impact asupra reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere prin achiziția de autobuze și microbuze electrice” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – Investiția I. 1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția L.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de autovehicule nepoluante):

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.231/16.06.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.232/16.06.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.90 din 31 martie 2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului „Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în Municipiul Giurgiu”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr.234/16.06.2022 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71și racord PT 62”:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

(Primăria municipiului Giurgiu)