Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu de vineri, 18 martie 2022

0
376

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 18 MARTIE 2022

 PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului, situat în strada Gării nr.62, Municipiul  Giurgiu:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.89/28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

(Jurnal)