Jurnal Giurgiuvean

Ordinea de zi a Ședinței Consiliului Local al Municipiului Giurgiu – din data de 26 ianuarie 2023

                ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.45/20.01.2023                                            PROIECTUL ORDINII DE ZI

                                                      PROIECTE HOTĂRÂRI: 

 1. Proiect de hotărâre nr.407/14.11.2022 privind modificarea Regulamentului privind închirierea ambarcațiunilor de agrement fără motor și a spațiilor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama, din Municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre nr.408/14.11.2022 privind completarea documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.442/07.12.2022 privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.2/10.01.2023 privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.3/10.01.2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.23/18.01.2023 privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Poliției Locale Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.4/11.01.2023 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.414 din 20 decembrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.5/11.01.2023 privind prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere pentru 10 imobile de necesitate din Cartierul Obor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.9/12.01.2023 privind aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.64, identificat prin cartea funciară nr.36164, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.11/16.01.2023 privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.12/16.01.2023 privind aprobarea încheierii unui Contract de Comodat între Inspectoratul de Stat în Construcții și Municipiului Giurgiu, pentru imobilul din Ulicioara Ghiocelului, nr.2:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.13/16.01.2023 privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, Zona Malu Roșu, către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.15/16.01.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 42672, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Drumul Serei, adiacent nr.39:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.17/17.01.2023 privind aprobarea alipirii unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.27/19.01.2023 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.28/19.01.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu, a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.18/17.01.2023 privind modificarea modalității de decontare în anul 2023 a sumelor reprezentând gratuitate la serviciul de transport public local elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ din Municipiul Giurgiu și aprobarea Actului adițional nr.12 la Contractul nr.21667/05.06.2015:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.16/17.01.2023 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138711:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.22/18.01.2023 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138712:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.24/18.01.2023 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138710:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.25/18.01.2023 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138713:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.19/18.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor Defavorizate:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.20/18.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.29/19.01.2023 privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.30/19.01.2023 privind aprobarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.31/19.01.2023 privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2023:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.14/16.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada februarie – aprilie 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.26/18.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.379/09.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu modificările ulterioare:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.32/20.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giuirgiu S.A. pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

––––––––––––––––––––––––––––––-

 1.     INFORMĂRI:

 2. Raportul Direcției de Asistență Socială Giurgiu privind activitatea asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav Semestrul II 2022.

 3. Decizia Camerei de Conturi Giurgiu nr.1/03.01.2023 emisă pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr.2627/09.12.2022 înregistrat la Camera de Conturi Giurgiu sub nr.97351/09.12.2022, întocmit ca urmare efectuării acțiuni cu tema „Controlul situației evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT”, desfășurată la S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L..

 4. Întâmpinarea formulată în Dosarul nr.1919/122/2022 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, având ca obiect acțiune Prefect – Tutelă administrativă anulare Hotărâre nr.327/27.10.2022.

 5. Referatul nr.53.457/23.11.2022, privind exercitarea votului asupra punctului 11 de pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 27.10.2022 (Proiect H.C.L. nr.375/19.10.2022).

 6. Încheierea din data de 10 ianuarie 2023 pronunțată de Judecătoria Giurgiu în Dosarul nr.63/236/2022 privind respingerea validării mandatului consilierului local supleant Pinciu Dan Alexandru.

 7. Decizia Camerei de Conturi Giurgiu nr.2/12.01.2023 emisă pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr.5104/12.12.2022 înregistrat la Camera de Conturi Giurgiu sub nr.98109/12.12.2022, întocmit urmare efectuării acțiuni cu tema „Controlul situației evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT”, desfășurată la S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A..

 8. Informare privind stadiul depunerii Rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2022.

     III.  DIVERSE:

  P R I M A R:

 ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU 

 Redactat: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,

Liliana BĂICEANU

Exit mobile version