Care au fost principalele proiecte ale ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu din data de 20 septembrie 2022

0
305

Marți, 20 septembrie, începând cu ora 13:00, a avut  loc ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu. Printre principalele proiecte aflate pe ordinea de zi se numără și:

 • proiectul de rectificare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022;

 • proiectul de „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu”;

 • proiectul privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a șahului pentru toți la nivelul anului 2022;

 • proiectul privind alocarea sumei de 22.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a sportului pentru toți prin tenis de câmp la nivelul anului 2022;

 • proiectul privind acordarea de stimulente financiare elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care au obținut rezultate deosebite la concursuri/olimpiade în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022;

 • proiectul privind aprobarea încheierii unuiparteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu în vederea realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED Giurgiu;

 • proiectul privind încheierea unui Acord de finanţare între Județul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Raionul Anenii Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului „Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A;

 • proiectul privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie;

 • proiectul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Apartamentului social „27” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

 • proiectul pentru înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu;

 • proiectul pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare Senzorială și Motrică pentru Copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

 • proiectul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Soarele”, „Teodora”, „Mihaela”, „Ioana”, etc din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

 • proiectul privind aprobarea vânzării cotei indivize de 1/3 din imobilul compus din teren în suprafață de 2.275,00 mp, înscris în cartea funciară nr.30677 a U.A.T. Slobozia, aparținând domeniului privat al județului Giurgiu;

(Jurnal)