Oficiul de Cadastru, program cu publicul suspendat, pentru o lună de zile. Relațiile cu publicul, inclusiv prin intermediul unui call center

0
284

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus COVID-19. Astfel, în perioada 12 noiembrie – 12 decembrie 2020, OCPI Giurgiu sistează activitatea de relații cu publicul. Cetățenii și partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail (gr@ancpi.ro) sau poștă.

În perioada 12 noiembrie – 12 decembrie 2020, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui inscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Giurgiu(www.ocpigiurgiu.ro),  dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

În perioada menționată, audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adrese de e-mail  destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt următoarele:

Email: gr@ancpi.ro, bcpi.giurgiu@ancpi.ro

Telefon centrală: 0246/216444, 0246/219400

Telefon relația cu publicul: 0246/216444, interior 116

Telefon relația cu birourile notariale: 0246/216444, interior 116

Fax: 0246/216444, 0246/219400

Fax pentru birouri notariale: 0246/219400

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.