Conform bilanțului anual, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu, activitățile desfășurate în anul 2014,  au urmărit respectarea și aplicarea prevederilor legislative și a dispozițiilor specifice ale IGPR, în vederea atingerii obiectivelor din acest domeniu.

Pe parcursul anului 2014, au fost primite 142 de solicitări pentru efectuarea de investigații și verificări din 9 țări : Germania – 13; Italia – 25; Franța – 3; Spania – 55; Belgia – 7; Cipru – 5; Grecia – 4;  Marea Britanie – 17;  Bulgaria – 1; Alte state – 4.

Faptele ce au făcut obiectul solicitărilor sunt de natură judiciară, cu particularitate îndreptate împotriva patrimoniului persoanelor și, într-o mai mică măsură, cele comise cu violență. Totodată, în baza alertelor SCHENGEN instituite de statele membre ale Uniunii Europene, au fost identificate un număr de 9 autovehicule având ca mențiune ”autovehicul furat”. (Jurnal)