Noi modificări la Legea Asociațiilor de Proprietari

0
228

Camera Deputaţilor a aprobat noua Lege a Asociaţiilor de Proprietari, ce reglementează  aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, printre altele. Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor a primit marţi la Camera Deputaţilor (for decizional) votul final. Mai departe, urmează ca actul să fie promulgat de şeful statului şi publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Noua lege reia mare parte din reglementările promovate printr-un proiect de act normativ similar  adoptat de Executiv în noiembrie 2016, dar clasat la scurt timp în Senat.  Noul cadru legal se va aplica tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie. Astfel, proiectul de lege stabileşte condiţii clare pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul condominiului sau principiile de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului. Printre motivele pentru adoptarea acestei legi se numără: 1) eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale; 2) o mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari; 3) clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari; 4) instituirea regulamentului condominiului, în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii; 5) clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari. Câteva din prevederile noului proiect legislativ În ceea ce priveşte regulamentul condominiului, acesta va trebui iniţiat de către preşedintele asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, dezbătut şi adoptat în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor din condominiu şi adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia.  „Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricţie exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul tehnic şi cartea tehnică a construcţiei” este una dintre prevederile propuse de deputaţi pentru adoptare. Documentul reglementează dreptul proprietarilor de condominiu de a fi informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei. Proprietarii vor avea dreptul de a primi explicaţii cu privire la calculul cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei şi le vor putea contesta în scris, în zece zile de la afişarea listei de plată. De asemenea, vor fi detaliate şi clarificate atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic”, după cum notează publicaţia avocat.net.

Obligații la realizarea lucrarii

De asemenea, proiectul de lege introduce obligativitatea ca lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane/scări să se facă unitar, şi nu pe segmente de clădire. La fel, în ceea ce priveşte condominiile de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentaţii tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură. În ceea ce priveşte activitatea asociaţiilor de proprietari, proiectul de act normativ aflat acum la senatori introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment.  Totodată, fiecare asociaţie de proprietari va fi obligată să deţină un cont bancar (iniţial fuseseră propuse două), care va fi cunoscut tuturor celor din condominiu pentru a putea plăti în acest cont diversele cheltuieli ale asociaţ

(Jurnal)