Sub sloganul „Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile sale teritoriale, desfăşoară în perioada 10 mai – 10 iunie 2012, o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi a mitei electorale.Campania se derulează în contextul desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012. Pentru promovarea campaniei au fost realizate spot-uri audio/video ce vor fi difuzate cu sprijinul partenerilor media, precum şi alte materiale publicitare conţinând mesaje de informare şi conştientizare. De asemenea, pe site-ul www.votlegal.mai.gov.ro, cetăţenii vor găsi informaţii legislative, ştiri şi comunicate referitoare la acţiunile structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor destinate desfăşurării în condiţii de legalitate a întregului proces electoral. Obiectivele acestei campanii sunt informarea cetăţenilor asupra sancţiunilor legale prevăzute pentru încălcarea legislaţiei electorale şi conştientizarea acestora pentru asigurarea unui proces electoral legal. Conform  art. 109 din Legea nr. 67/25.03.2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, “promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi primirea acestora de către alegători constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Pedeapsa se aplică şi persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor“. Campania se adresează în general tuturor cetăţenilor români cu drept de vot şi, în special, tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, populaţiei cu drept de vot din mediul rural, membrilor formaţiunilor politice sau voluntari ai acestora, tuturor celor implicaţi în derularea campaniei electorale.

În cadrul acţiunilor campaniei şi pentru promovarea mesajului acesteia, în judeţul Giurgiu vor fi postate de structurile teritoriale ale M.A.I. un număr de 1100 afişe, în locuri accesibile, cu grad ridicat de vizibilitate din partea publicului larg şi vor fi distribuite 6000 de pliante – cu preponderenţă în mediul rural şi în locurile cu trafic intens, respectiv în zona secţiilor de votare – în ziua votului.