Ministerul Agriculturii a aprobat tratarea semnițelor cu produse de protecție. Care sunt acestea și când se poate face aplicarea…

0
130

După cum ne spunea directorul general al Direcției Agricole județene Giurgiu (DAJ), Petra Ochișor,  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, a aprobat în perioada 25 ianuarie 2022 – 24 mai 2022 tratarea semințelor cu produsele de protecție a plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS, în campania de primăvară a anului 2022.

Astfel,  în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, în perioada 25 ianuarie 2022 – 24 mai 2022  se vor putea trata semințele cu  produsele de protecție  amintite mai sus, pentru semănatul culturilor de porumb și floarea-soarelui.

Însămânțarea se va face numai în zonele și pe suprafețele puternic afectate de atacul dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp.

După cum ne preciza directorul Direcției Agricole a județului Giurgiu, Tratamentul seminței de porumb și floarea-soarelui va fi efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizați. După efectuarea semănatului, fermierii  au obligația de a transmite o declarație la oficiul fitosanitar județean care va cuprinde următoarele informații: localitatea, blocul fizic/ parcela pe care s-a înființat cultura cu sămânță tratată, suprafața semănată și tipul de semănătoare (echipată cu deflector), cantitatea de sămânță utilizată și cantitatea de sămânță rămasă neînsămânțată, informații care vor fi completate în Registrul privind evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Întreaga acțiune va fi monitorizată de către inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare care vor efectua controale, atât la locurile de tratare a seminței, respectiv la prestatorii de servicii autorizați, precum și în câmp la semănat.

Pentru a reduce riscul asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri: sămânța tratată se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele puternic afectate de atacul dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp.

 Odată cu comercializarea semințelor tratate cu CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care va fi inscripționată sintagma „sămânță tratată cu neonicotinoide”; fermierii au obligația să marcheze parcelele unde au fost înființate culturi de porumb cu semințe tratate, folosind plăcuțele de avertizare primite la achiziționarea seminței tratate cu neonicotinoide; însămânțarea se va efectua cu semănători dotate cu deflector care asigură un grad înalt de încorporare a seminței în sol și reducerea la minimum a emisiilor de praf în atmosferă, precum și respectarea bunelor practici agricole; după însămânțare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânță tratată neîncorporată în sol.

Vor fi aplicate toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți prestatorii de servicii autorizați care efectuează tratamentul seminței, de către cei care depozitează și manipulează sămânța tratată și de către fermierii care seamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor pentru a se asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Directorul Petra Ochișor ne mai menționa faptul că după data de 24 mai a acestui an, este strict interzisă crearea de stocuri de produs/sămânță tratată cu produsele de protecție a plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS.

(Jurnal)