Miercuri, 21 octombrie 2021, Primăria municipiului Giurgiu și ILR Logistica vă invită la evenimentul de inaugurare a halei trimodale, aparținând ILR Logistica România SRL, hală construită în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Portul Verde și de Înaltă Performanță/ High Performance Green Port Giurgiu Stage II – Construction”.

Evenimentul va avea loc în interiorul halei amplasate în șos. Portului F.N., începând cu ora 09:30, iar la ora 11:30 va fi susținută și o conferință de presă .

Accesul la eveniment se va face în baza Certificatului digital european COVID.

Date despre Proiectul „High Performance Green Port Giurgiu Stage II- Construction” (Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu Etapa II- Construcția).

Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați (AFDJ Galați), viadonau – administrația austriacă de cale navigabilă și ILR Logistica România SRL, a ajuns la punctul final, comun, a două mari proiecte de infrastructură de cale navigabilă, finanțate din fonduri europene, cu sprijinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Proiectele au fost finanțate cu ajutorul instrumentului de finanțare CEF.

În perioada  iulie 2015 – decembrie 2021 – timp de 6,5 ani, FAIRwayDanube a contribuit semnificativ la îmbunătățirea calității informațiilor privind punctele critice ale căii navigabile a Dunării, pentru asigurarea unei traiectorii optime a șenalului navigabil și elaborarea măsurilor de reabilitare.

„Proiectul „High Performance Green Port Giurgiu Stage II- Construction” (Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu Etapa II- Construcția), finanțat prin programul CEF – Mecanismul pentru Interconectarea Europei, vizează construirea unui terminal logistic cu acces trimodal (fluvial, rutier și feroviar), terminal ce poate fi utilizat în orice condiții meteo, refacerea și modernizarea cheului de descărcare, investiții în utilaje cu performanțe ridicate, extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil, modernizarea sistemelor de tehnologie a informației existente și integrarea în cadrul Sistemului de Informații Fluviale.

Proiectul este rezultatul cooperării dintre o firmă privată – ILR Logistica Romania SRL și două entități publice – Primăria Municipiului Giurgiu și Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, fiecare dintre parteneri având de realizat anumite activități și are ca obiective generale îmbunătățirea conexiunilor între porturile Dunării și rețeaua feroviară și rutieră pentru reducerea costurilor și timpului de lucru, reducerea diferenței în calitatea infrastructurii portuare dintre România și țările din regiunea Dunării Superioare, creșterea ponderii transportului intermodal pe apă.

(Jurnal)