Concurenţă mare la examenul de titularizare din acest an la Giurgiu. Peste 500 de candidaţi s-au înscris la acest exa-men, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Giurgiu, luptând pentru 143 de posturi, iar circa 40% dintre candidaţi provin din Capitală şi din judeţele învecinate. Cea mai mare concurenţă a fost pentru catedrele istorie (71 de candidaţi pentru 7 posturi) şi cea de limba română (87 de candidaţi pentru 15 posturi). Alte 43 de persoane s-au înscris pentru unul dintre cele 11 posturi de educator, iar pentru 13 posturi de învăţător s-au luptat  41 de concurenţi. Durata examenului, desfăşurat miercuri, 13 iulie, de la ora 10, a fost de patru ore şi, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean, aproape 200 din cei peste 500 de concurenţi provin din Capitală şi din judeţele învecinate, număr-record faţă de alţi ani. Nici dascălii din Giurgiu nu au fost departe de confraţii lor din ţară şi au încercat să copieze, astfel că 11 candidaţi au fost eliminaţi pentru astfel de tentative, în timp ce alţi 67 şi-au dat seama că subiectele îi „depăşesc” şi s-au retras din concurs din proprie iniţiativă. Potrivit legislaţiei în vigoare, ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform programelor specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării specialităţii respective. Pentru proba scrisă, MECTS elaborează minimum trei variante de subiecte, din care se alege prin tragere la sorţi numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă. Securizarea lucrărilor, în vederea eva-luării acestora, se face prin cod de bare asociat fiecărui candidat. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul – în cazul judetului Giurgiu, la Liceul Tudor Vianu- în 18 iulie. Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor are loc în intervalul

18 – 19 iulie, iar rezultatele finale se afişează în 21 iulie. Prima etapă de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centre de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7.00, pe posturile didactice/catedrele vacante titulari-zabile se face în 22 şi 25 iulie. Pentru a doua etapă de repartizare – repartizarea la nivel naţional a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7.00, pe posturile didactice/catedrele rămase vacante titularizabile după prima etapă în perioada 27 – 28 iulie 2011 candidaţii interesaţi depun opţiuni la centrele de concurs unde s-au înscris. În data de 29 iulie 2011 se realizează repartizarea computerizată la nivel naţional, în baza opţiunilor depuse de candidaţi.

Cristina MOISE