Mănăstirea ”Sf. Treime – Parepa” are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor. (Anunț umanitar)

0
851
Lucrările de construcție la Mănăstirea ”Sf. Treime – Parepa, aparținând de Arhiepiscopia București din Sfânta Treime, Sat Parepa, Comuna COLCEAG, Județul Prahova au început în anul 1941, dar izbucnirea celui de-al II-lea război mondial a făcut ca zidul să se înalțe doar până la ferestre.
Din nou împrejurimile au fost brăzdate de tranșee și țarinile sătenilor semănate cu osemintele celor căzuți în lupte.
În anul 1946 a reînceput zidirea bisericii, dar de data aceasta regimul comunist nou instaurat va opri orice lucrare. După 1990 credincioșii din județul Prahova și din țară au contribuit prin donațiile lor la ridicarea bisericii pe care o putem vedea astăzi, construcție încheiată în vara anului 2001.

Ansamblul mănăstiresc este format acum din biserica mare cu hramul Sfânta Treime și Izvorul Tămăduirii, paraclisul Sfântul Nectarie, o clădire ce adăpostește chiliile, bucătăria şi trapeza nouă, arhondaricul și o gospodărie anexă. În biserica mare a fost montat şi pictat iconostasul la sfârșitul anului 2006. Biserica mare a mănăstirii adăposteşte racla cu părticele din moaştele Sfinţilor Nectarie de Eghina, M.Mc.Gheorghe purtător de biruinţă, Sf.sfinţit mc.Haralambie, Sf.cuv.părinţi ucişi în mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit, Sf.prunci ucişi de Irod, etc..

Mănăstirea funcționează după principiile îndătinate ale vieții de obște, accentul punându-se pe săvârșirea și participarea zilnică la Sfânta Liturghie și cele șapte Laude. În prezent obștea numără nouă viețuitoare, stareță fiind monahia Evghenia Dima, iar preot duhovnic ieromonahul Agaton Bălan. Mănăstirea Parepa a fost înfiinţată prin ordin patriarhal la data de 3 martie 2003, cu dorinţa de a întemeia un Sfânt Aşezământ menit să dea viaţă monumentalei Biserici a cărei construcţie a fost începută încă din anul 1941. În timp şi cu multă trudă s-a reuşit zidirea Bisericii mari, a unui paraclis pt. iarnă şi a unui arhondaric şi montarea iconostasului în Biserică.

La acest moment păstorii lăcașului intenţionează să picteze atât catapeteasma – o adevărată bijuterie, sculptată în lemn de stejar – cât şi Biserica mare. Totodată se dorește mobilarea bisericii, construrea unui corp de chilii adecvat pentru obştea maicilor şi preotului slujitor şi terminarea construcției zidului împrejmuitor, dar fondurile mănăstirii sunt insuficiente chiar pentru a începe aceste lucrări de maximă urgenţă. De aceea, ajutorul tuturor este de un real folos.

Numărul de cont al Mănăstirii este :

RO90RNCB0205044866600001 – BCR Ploieşti, cod fiscal 15355109, iar adresa :

Mănăstirea „Sfânta Treime” Sat Parepa-Ruşani, Comuna Colceag, Jud. Prahova. Telefon/Fax : 0244/447086, Mobil : 0724291475