După cum ne declara recent şeful Serviciului Voluntar Local pentru Situaţii de Urgenţă, Lazăr Ciobanu, au fost emise către toate asociaţiile de proprietari din municipiu adrese prin care li se aducea la cunoştinţă faptul că este interzisă blocarea celei de-a doua uşi a scărilor de bloc. „Am luat această decizie ca urmare a numeroaselor sesizări primite din partea locatarilor, cu privire la blocarea celei de-a doua uşi de evacuare – ieşirea pe casa scării spre spatele blocului. Conform actelor normative în vigoare, este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială”, ne mai preciza Lazăr Ciobanu. De asemenea, acesta a mai afirmat că încălcarea dispoziţiilor legale atrage răspunderea disciplinară, contravenţională (amenda este cuprinsă între 5000 şi 10.000 lei), materială, civilă sau penală, după caz. Din cele 300 de asociaţii de proprietari din municipiu, circa jumătate s-ar părea că au asemenea ieşiri de urgenţă blocate.

D.C.