Lista cu situațiile problemă propusă de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director

0
333

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a publicat lista cu situațiile problemă, pentru proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Graficul pentru proba de interviu se va publica în cursul zilei de vineri, 12 noiembrie.

Vă prezentăm lista cu subiectele propuse de IȘJ Giurgiu pusă la dispoziția noastră de inspectorul școlar principal, Adelina Sârbu.

 1. Oferta curentă de CDS a școlii reflectă într-o măsură redusă preferințele elevilor, familiei sau contextul/nevoile de la nivelul comunității. Cum puteți ameliora această problemă?

 2. Oferta curentă de CDS a școlii este insuficient dezvoltată, cadrele didactice din școală fiind puțin interesate să contribuie la dezvoltarea acesteia. Ce puteți întreprinde în acest sens?

 3. Participarea la formarea continuă în școală este foarte redusă, chiar dacă profesorii au nevoi clare de dezvoltare profesională în arii diverse (abilitare curriculară, managementul clasei, utilizarea noilor tehnologii și platforme în predare/ învățare/ evaluare, lucru cu copii cu dizabilități și/sau CES etc.). Oferiți un exemplu de intervenție adecvată pentru ameliorarea acestei provocări.

 4. Școala dumneavoastră a fost solicitată să se alăture unui consorțiu școlar, ca școală de aplicație. Cum credeți că o astfel de decizie poate să sprijine un profesor care intră acum în sistemul de educație și ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 5. Familiile unui număr semnificativ de elevi din clasa a VUI-a indică faptul că în acest an copiii lor nu se vor prezenta la Evaluarea Națională, fiind în risc de a nu continua studiile în învățământul secundar superior. Oferiți două exemple de măsuri prioritare de intervenție care să diminueze acest risc.

 6. Peste 10% dintre elevii înscriși în anul școlar precedent nu au frecventat școala/au avut o frecvență foarte scăzută și s-au confruntat cu dificultăți în încheierea situației școlare. Oferiți două exemple de măsuri prioritare de intervenție care să diminueze acest risc.

 7. Numărul absențelor nemotivate a crescut semnificativ în ultimul an, constituind un risc crescut de părăsire timpurie a școlii. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 8. Numărul cazurilor de violență în spațiul școlar/bullying este în creștere în ultimii ani și afectează în mod direct starea de bine a copiilor din școală. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii.

 9. Politicile școlii din ultimii ani în aria combaterii oricărei forme de segregare școlară nu au condus la rezultatele așteptate. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 10. La nivelul școlii se constată lipsa unui sistem de avertizare timpurie cu privire la elevii aflați în situații de risc major de excluziune și implicarea redusă a personalului din școală în identificarea și cunoașterea acestora. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii.

 11. Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susținute de cadrele didactice, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod transparent. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 12. Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susținute de părinții elevilor din școală, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod transparent, având profesorii ca parteneri. Ce măsuri concrete ați întreprindere în acest sens?

 13. Școala nu a reușit să adopte o platformă de învățare pentru toate clasele, care să susțină prin facilitățile ei, activitățile de învățare desfășurate online. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii.

 14. Școala nu a reușit să monitorizeze în mod sistematic condițiile în care s-a desfășurat învățarea online în anul școlar precedent. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii, evidențiind riscurile non- intervenției.

 15. Părinții refuză preluarea dispozitivelor necesare pentru învățarea online pe parcursul acestui an școlar. Ce măsuri puteți întreprinde pentru a asigura condițiile pentru ca învățarea online să se poată desfășura în bune condiții?

 16. Școala nu a reușit până în prezent să participe la niciun proiect european în domeniul educației (de exemplu, ETwinning, Erasmus+). Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 17. Există o diferență semnificativă între rezultatele elevilor obținute în evaluările curente (medii anuale) și rezultatele la evaluările naționale. Cum răspundeți unei astfel de provocări?

 18. Școala are dificultăți în a face față creșterii semnificative a numărului copiilor cu dizabilități și/sau CES, deși urmărește să fie o organizație cu adevărat incluzivă. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii, evidențiind riscurile non-intervenției.

 19. Grădinița pentru a cărei funcție de conducere candidați are ca prioritate o mai bună monitorizare a dezvoltării copiilor și a evoluției înregistrată de aceștia pe parcursul unui an. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens și cum pot fi implicați părinții?

 20. Monitorizarea serviciilor de consiliere și orientare arată că, în ultimii ani, acestea au avut o eficiență mai redusă în raport cu așteptările elevilor și ale familiilor acestora. Ce intervenții ameliorative pot fi inițiate?

 21. Structurile asociative ale elevilor din școală s-au dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Care sunt modalitățile concrete prin care veți valorifica „vocea elevilor’’ în politicile de la nivelul unității de învățământ?

 22. Unitatea de învățământ a primit o serie de solicitări de colaborare din partea organizațiilor din societatea civilă (fundații, asociații) în aria educației non-formale, însă până în prezent nu au fost încheiate astfel de acorduri. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 23. Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați are un număr semnificativ de elevi capabili de performanță. Care sunt modalitățile prin care echipa de conducere poate face ca școala să răspundă mai bine nevoilor acestor elevi?

 24. Școala are ca prioritate dezvoltarea activităților de tip peer-mentoring între elevi ca modalitate eficientă de a reduce pierderile în învățare în perioada de pandemie. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii în acest sens.

 25. Bugetul unității de învățământ pentru anul școlar următor este insuficient. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a vă asigura că școala va avea resursele necesare?

 26. Un cadru didactic din unitatea dumneavoastră școlară este acuzat de părinții unui elev de bullying verbal. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 27. Unitatea școlară nu dispune de laboratoare adaptate orelor din aria curiculară matematică și științe ale naturii. Ce măsuri concrete ați întreprinde în vederea îmbunătățirii activităților didactice desfășurate la disciplinele din această arie curriculară?

 28. În unitatea de învățământ au fost înscriși mulți elevi întorși din străinătate, care prezintă dificultăți în adaptarea la sistemul de învățământ românesc. Ce măsuri concrete ați întreprinde în vederea integrării acestora?

 29. Majoritatea elevilor de clasa a VIII-a din unitatea dumneavoastră școlară vor să opteze pentru continuarea studiilor la licee teoretice, deși au rezultate școlare slabe. Cum îi convingeți pe elevi și pe părinții acestora să opteze pentru un liceu tehnologic sau o școală profesională, având în vedere nivelul de pregătire scăzut al acestora?

 30. Unitatea dumneavoastră școlară se confruntă cu fenomenul de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor cu părinți plecați în străinătate. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens?

 31. În unitatea dumneavoastră școlară constatați un interes scăzut în ceea ce privește implicarea părinților în activitățile școlii. Cum procedați în vederea creșterii gradului de implicare a părinților în desfășurarea acestor activități?

 32. În școala dumneavoastră nu au fost puse bazele unei culturi organizaționale coerente. Ce măsuri veți lua pentru dezvoltarea culturii organizaționale a școlii?

 33. Atribuirea dirigențiilor pentru clasele a V-a a stârnit nemulțumiri în rândul cadrelor didactice din școală. Ce strategii ați utiliza în vederea detensionării situației apărute?

 34. În presă apare un articol denigrator, la adresa unității de învățământ, care prezintă o situație nereală. Ce măsuri întreprindeți în vederea rezolvării acestei situații ?

 35. Constatați că personalul nedidactic (paznic, muncitor de întreținere, îngrijitor) din școală nu își îndeplinește atribuțiile din fișa postului. Ce măsuri ați întreprinde în vederea remedierii acestei situații?

 36. În unitatea dumneavoastră școlară este încadrat un profesor debutant aflat în primul an de predare a cărui lipsă de experiență este sesizată de părinți. Ce măsuri veți întreprinde în vederea îmbunătățirii situației?

 37. În unitatea dumneavoastră școlară sunt încadrate cadre didactice necalificate care întâmpină dificultăți în desfășurarea procesului instructiv educativ ? Ce măsuri veți întreprinde în vederea sprijinirii cadrului didactic din punct de vedere al îmbunătățirii desfășurării procesului instructiv educativ?

 38. Unitatea dumneavoastră de învățământ școlarizează elevi de etnii și religii diferite. Ce măsuri de integrare a acestora veți avea în vedere?

(Jurnal)