Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui CIOBANU LILIANA, Deputat în Parlamentul României, întrucât, în perioada 20 decembrie 2012 – 24 iunie 2014, a deținut, simultan cu calitatea de deputat, și funcția de administrator al unei societăți comerciale.
CIOBANU LILIANA a încălcat, astfel, dispozițiile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „calitatea de […] deputat este incompatibilă cu […] funcția de administrator […] la  […] societățile comerciale”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CIOBANU LILIANA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 ianuarie 2015