toma-alimos

Cam așa înțeleg meandrele juridicului unii dintre deținătorii  de site-uri locale…! 

 

ART. 1 –  (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru sustinerea si promovarea culturii scrise.

(2) În sensul prezentei legi, prin cultura scrisa se întelege domeniul de referinta care

cuprinde carti, reviste si alte publicatii, având caracter literar-artistic, tehnico-stiintific, editate

pe orice fel de suport.

ART. 2 – De prevederile prezentei legi beneficiaza activitatile de creatie, productie editoriala,

tipografica, de difuzare si promovare a culturii scrise.

ART. 3 – Nu fac obiectul prezentei legi tipariturile de informare publicitara, publicatiile de moda, de

decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii,

cotidienele sau periodicele care nu au incidenta cu domeniul de referinta prevazut la art. 1,

almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicatiile pornografice, cele destinate jocurilor de

noroc si publicatiile de rebus.

ART. 4 – (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot

acorda sprijin financiar, partial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor

publicatii din categoria celor prevazute la art. 1;  (2) Stabilirea publicațiilor pentru care urmeaza sa se acorde sprijin financiar se face prin selectie de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către autoritatile sau institutiile publice prevazute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri si de redactiile publicatiilor.

Iată , în consecință  Legea care statuează legitimitatea acordării unui sprijin financiar societăților comerciale  care editează publicații  având caracter literar-artistic și care dă fiori semidocților anonimi ai unor site-uri locale.

Am inserat câteva articole edificatoare din Legea 186/2003 pentru a demonstra că demersul nostru a avut  totală legitimitate.

Celor care nici măcar la periferia gândirii lor limitate  nu au găsit  dramul de luciditate de a se informa înainte de a  acuza,  am dorit să le demonstrăm ignoranța și reaua lor credință, comandată, evident  de la… ”Centru”!

Înainte de a ridica  piatra, băi creiere de alună ar fi trebuit  să faceți  un mic exercițiu de documentare, chiar dacă asta presupune să și citiți   nu doar să vă uitați la poze!  Un  exercitiu, este adevărat extrem de obositor pentru cei ce adorm de la a doua pagină a  cărții… Mai ales că Interpretarea legii  se defineşte în doctrină ca   fiind:  operaţiunea logico-raţională de lămurire, explicare, stabilire a conţinutului şi sensului normelor de drept  în scopul justei lor  aplicări, prin corecta încadrare a diferitelor situaţii din viaţa practică în ipotezele ce le conţin.

Tot un principiu din drept enunță faptul că ceea ce nu s-a negat este afirmat, mai concis: atâta timp cât legea nu prevede expres interzicerea societăților comerciale de a edita publicații cu caracter literar, artistic, nimeni nu poate deduce acest lucru. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus! Pentru cei  ce scriu mai mult decât citesc  asta înseamnă:  Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă.

În concluzie tuturor deținătorilor de carnete de partid cu trandafiri  roșii cât  și tonomatelor  acestora, (deținătoare de site-uri media),  le recomandăm ca mai întâi să învețe să citească…Ar putea începe chiar cu revista care le-a creat atât de multe dileme juridice. Dar asta numai dacă au trecut testul cu Ana are mere!

Totodată, tuturor  proprietarilor  de latrine on-line, ce s-au coalizat sub faldurile aceluiași partid dorim să le transmitem un mesaj:  prostul are curaj numai atunci când e sprijinit de haită! Paradoxal e că la Giurgiu tocmai cei ce mimează grija pentru banii publici se înfruptă  abitir  ca oricine…Fără nicio jenă!

(Florian TINCU)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 COMENTARIU

  1. Pentru deținătorii de latrine on-line am dorit să le transmit un mesaj,însă nu am știut exact formula de adresare, întrucăt nu știu exact cui mă adresez.. într-o exprimare plastică evoluționistă aș putea spune că sunt proștii Practic proștii postaci sunt puțin mai dezvoltați decât animalele, dar insuficient dezvoltați pentru o inteligență superioară. În scara evoluționistă a lui Darwin ei probabil asigură trecerea între cele două categorii.. Am încercat un sentiment de invidie, pentru că nu ai cum sa nu il invidiezi pe prost, aș vrea sa reusșesc sa le atingi starea. Dar nu pot, orice exercitiu in acest sens este sortit esecului.
    Asa cum sortit esecului a fost si dorinta mea de a intelege cum poate unul precum Marciu sa vorbeasca de banul public cand el a beneficiat de acestia prin propriile firme, cum poate Badalau sa vorbeasca de banul public cand deasemenea bani din primarii au fost directionati catre firmele odraslelor lui, nu mai vorbim de evaziunea fiscala de care este acuzat,. Exemplele pot continua, insa realitatea este una trista .Acea revista de cultura promoveaza oamenii care inca mai cred ca singura noastra sansa ramane cultura si nicidecum carnetul de partid. Dar cu ce sa inteleaga un prost?